Waloryzacja składek w ZUS. Dziedziczenie kapitału emerytalnego

Składki na kontach emerytalnych w ZUS ?są waloryzowane w dość skomplikowany sposób.

Publikacja: 17.07.2014 06:59

Waloryzacja składek w ZUS. Dziedziczenie kapitału emerytalnego

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

Każdy ubezpieczony, który jest członkiem OFE, ma dwa konta w ZUS:  indywidualne i subkonto. Na pierwszym zapisywana jest większa część składki – 12,22 proc. (na emeryturę obowiązkowo płacimy składkę w wysokości 19,52 proc.; w przypadku pracowników jest ona liczona od pensji brutto). To tak zwany I filar.

Do 2011 roku pozostała część składki (7,3 proc.) przekazywana była do OFE (II filar). Ale trzy lata temu politycy po raz pierwszy okroili składki w II filarze i od tego czasu część pieniędzy jest zapisywana na oddzielnym subkoncie w ZUS (od lutego tego roku 4,38 proc. pensji). Od sierpnia, kiedy ubezpieczenie w OFE stanie się dobrowolne, osoby, które zrezygnują z II filaru, będą miały zapisywane na subkoncie w ZUS 7,3 proc. swojej płacy.

Składki na indywidualnych kontach są waloryzowane według wskaźnika uwzględniającego inflację i dynamikę wpływu składek do ZUS. Waloryzacja zależy zatem od tego, o ile w poprzednim roku urosła suma zbieranych przez ZUS składek emerytalnych. Ale nawet jeśli wartość wpłaconych składek nie rośnie, wskaźnik waloryzacji nie może być niższy niż inflacja (stan konta emerytalnego nie może maleć).

Z kolei kwota zapisana na subkoncie co roku jest podnoszona o wysokość nominalnego wzrostu PKB (czyli realny wzrost gospodarczy plus inflacja) w ostatnich pięciu latach. Tu waloryzacja także nie może być ujemna. Na razie okazała się bardziej szczodra dla przyszłych emerytów niż konto indywidualne.

10 lat przed emeryturą nasz kapitał zgromadzony w OFE zacznie być przekazywany na subkonto w ZUS

Ale warto pamiętać, że FUS (zarządzany przez ZUS) jest funduszem niezbilansowanym. Brakuje mu ok. 50 mld zł rocznie na wypłatę bieżących świadczeń. Jest więc dotowany głównie z budżetu państwa. Hojna waloryzacja zapisów na kontach teraz nie powiększa dziury w FUS, ale rosną przyszłe zobowiązania.

A jak są dziedziczone pieniądze zgromadzone na indywidualnych koncie i subkoncie w ZUS? Otóż kwoty, które są zapisane na indywidualnym koncie emerytalnym, nie są dziedziczone. Zamiast tego w I filarze istnieje renta rodzinna. Dziedziczone są natomiast pieniądze zapisane na subkoncie w ZUS i zgromadzone w OFE. Tu niewiele się zmieni bez względu na to, czy pozostaniemy w OFE czy od sierpnia cała nasza składka będzie przekazywana do ZUS.

Zatem jeśli zdecydujemy się na dalsze oszczędzanie w OFE, to 12,22 proc. składki przekazywanej na indywidualne konto w ZUS nie podlega dziedziczeniu, natomiast dziedziczonych jest 7,3 proc. rozłożonych między OFE i subkonto. A jeśli zrezygnujemy z oszczędzania w OFE, to w razie naszej śmierci bliscy nie odziedziczą pieniędzy zapisanych na indywidualnym koncie ani wpłacanych od sierpnia w całości do ZUS. Będą jednak dziedziczyli te kwoty, które wcześniej wpłacaliśmy do OFE.

Jak to możliwe? Do końca lipca możemy podjąć decyzję, co się stanie ze składką w wysokości 2,92 proc.: czy będzie przekazywana do OFE czy do ZUS. Ale nawet jeśli zrezygnujemy z członkostwa w OFE, nasze dotychczasowe składki nie zostaną natychmiast przeniesione do ZUS. Nadal będziemy mieli w OFE konto i nadal nasze wcześniej wpłacone składki będą inwestowane. Dopiero na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego nasz kapitał z OFE zacznie być (w miesięcznych ratach) przekazywany na subkonto w ZUS. A ponieważ zapisy na subkoncie są dziedziczone, to w przypadku naszej śmierci cała kwota zostanie przekazana najbliższym.

Przed zmianami w systemie emerytalnym było tak, że dziedziczenie dotyczyło wyłącznie sytuacji, gdy ubezpieczony umierał przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli chodziło o kapitał w trakcie jego gromadzenia). Teraz wprowadzono mechanizm wypłaty gwarantowanej dla spadkobierców osób, które pobierały emeryturę trzy lub mniej lat (dotyczy środków zapisanych na subkoncie). Ma to być jednorazowa wypłata. Jeżeli chcemy, by dostał ją ktoś spoza naszej rodziny, to współmałżonek musi wyrazić na to pisemną zgodę. Nie jest ona wymagana tylko wtedy, gdy osobami uposażonymi mają być: dzieci własne, przysposobione, drugiego małżonka, wnuki, rodzeństwo, rodzice.

Każdy ubezpieczony, który jest członkiem OFE, ma dwa konta w ZUS:  indywidualne i subkonto. Na pierwszym zapisywana jest większa część składki – 12,22 proc. (na emeryturę obowiązkowo płacimy składkę w wysokości 19,52 proc.; w przypadku pracowników jest ona liczona od pensji brutto). To tak zwany I filar.

Do 2011 roku pozostała część składki (7,3 proc.) przekazywana była do OFE (II filar). Ale trzy lata temu politycy po raz pierwszy okroili składki w II filarze i od tego czasu część pieniędzy jest zapisywana na oddzielnym subkoncie w ZUS (od lutego tego roku 4,38 proc. pensji). Od sierpnia, kiedy ubezpieczenie w OFE stanie się dobrowolne, osoby, które zrezygnują z II filaru, będą miały zapisywane na subkoncie w ZUS 7,3 proc. swojej płacy.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami