OFE pozbywają się akcji i chętniej kupują dług firm

W czerwcu otwarte fundusze emerytalne więcej sprzedały, niż kupiły akcji, wynika z szacunków „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 11.07.2014 11:42

OFE pozbywają się akcji i chętniej kupują dług firm

Foto: Bloomberg

To pierwszy taki ujemny bilans miesięczny od listopada 2013 roku. Jak duża była skala wyprzedaży? Trudno dokładnie powiedzieć, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego nie opublikowała jeszcze danych portfelowych funduszy na koniec ubiegłego miesiąca. Jednak według naszych wyliczeń, mogło to być nawet pół miliarda złotych.

Spadek wartości akcji

Sama wartość akcji z warszawskiego parkietu, które mają OFE, zmniejszyła się w ubiegłym miesiącu o 2,2 mld zł. W tym czasie WIG20 stracił 0,85 proc., a WIG zniżkował 0,25 proc.

Zdaniem Ryszarda Rusaka, szefa inwestycji akcyjnych w Union Investment TFI, wytłumaczeniem pozbywania się przez OFE akcji notowanych w Warszawie mogą być statystyki o deklaracjach pozostania w funduszach emerytalnych, które nie zachwycają. Na razie w OFE postanowiło pozostać zaledwie pół miliona osób.

– Mała liczba członków oznacza małe napływy środków do funduszy – mówi Rusak. – W perspektywie zbliżającego się mechanizmu suwaka bezpieczeństwa, który spowoduje dalszy odpływ aktywów OFE, fundusze mogą przygotowywać zasoby gotówkowe na ten cel, pozbywając się walorów spółek – dodaje zarządzający.

– Spadek zaangażowania OFE w akcje polskie w czerwcu wynikał w głównej mierze ze struktury ich portfeli – tłumaczy Jaromir Szortyka, analityk DM PKO BP. W porównaniu z szerokimi indeksami fundusze emerytalne są przeważone w bankach, które słabiej radziły sobie w czerwcu, a niedoważone w KGHM, który odnotował spore wzrosty w zeszłym miesiącu.

– Niemniej jednak najprawdopodobniej fundusze emerytalne w dalszym ciągu były stroną podażową na polskich akcjach – zaznacza Szortyka. – Chociaż skala sprzedaży pewnie była bliżej kilkudziesięciu mln zł niż kilkuset – uspokaja analityk.

Być może część OFE brała udział w ostatnich debiutach giełdowych. Te akcje na koniec czerwca mogą być jeszcze niewidoczne w portfelach funduszy.

Więcej obligacji firm

Wyliczenia „Rz" wskazują, że w ubiegłym miesiącu wyhamował trend zakupowy OFE na zagranicznych parkietach. Przez ostatnie miesiące fundusze angażowały poza granicami Polski po kilkaset milionów złotych. W czerwcu było to nieco ponad 50 mln zł. Ponadto OFE kolejny miesiąc z rzędu są bardziej aktywne na rynku długu korporacyjnego.

– To dosyć naturalny sposób dywersyfikacji portfeli – uważa Ryszard Rusak. Jego zdaniem, ponieważ fundusze nie mogą inwestować w obligacje skarbowe, w zasadzie jedyną nieakcyjną alternatywą są dłużne papiery spółek. – Myślę, że ten trend będzie się umacniał – dodaje.

Krzysztof Zawiła, zarządzający Generali OFE.

Wprowadzone przez rząd zmiany w polskim systemie emerytalnym wymusiły na OFE poszukiwanie innych możliwości lokowania aktywów niż obligacje skarbowe. Spośród dostępnych możliwości obligacje korporacyjne zapewniają zdecydowanie wyższe stopy zwrotu aniżeli depozyty bankowe. Brak wymogu posiadania ratingu inwestycyjnego w przypadku inwestycji zagranicznych, poszukiwanie przez OFE inwestycji, które gwarantują większą płynność aktywów oraz niewykorzystane limity na inwestycje zagraniczne spowodowały znaczny wzrost dynamiki zakupów akcji zagranicznych w poprzednich miesiącach Zmniejszenie dynamiki zakupów akcji zagranicznych w czerwcu spowodowane było w znacznej mierze wysokimi wycenami spółek notowanych na zagranicznych rynkach. Ciągłe wzrosty indeksów na rynkach zagranicznych dodatkowo zwiększały ryzyko korekty, co skutecznie zniechęcało do dalszego zwiększania inwestycji na rozwiniętych rynkach giełdowych. Pomimo obserwowanej korekty na zachodnich rynkach, w najbliższych miesiącach nie przewidujemy zwiększenia zaangażowania OFE w akcje zagraniczne, głównie ze względu wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego opinię dotyczącą lokowania aktywów otwartych funduszy emerytalnych w akcjach zagranicznych, zgodnie z którą podział aktywów na zagraniczne i krajowe ustalany będzie według waluty, w której denominowane są akcje danej spółki, a nie miejsca notowania. Zmiana ta spowodowała, że fundusze emerytalne będą musiały dokonać przeglądu swoich portfeli, by nie mieć w nim więcej aktywów w papierach zagranicznych niż dopuszczalny poziom.

To pierwszy taki ujemny bilans miesięczny od listopada 2013 roku. Jak duża była skala wyprzedaży? Trudno dokładnie powiedzieć, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego nie opublikowała jeszcze danych portfelowych funduszy na koniec ubiegłego miesiąca. Jednak według naszych wyliczeń, mogło to być nawet pół miliarda złotych.

Spadek wartości akcji

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami