Przyspieszenie wśród wybierających OFE

Liczba składanych codziennie w ZUS deklaracji o pozostaniu w funduszu emerytalnym jest coraz większa. W ostatnich dniach wzrosła dwukrotnie.

Publikacja: 05.06.2014 13:34

Przyspieszenie wśród wybierających OFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Mateusz Pawlak

Od trzech dni blisko 10 tys. osób dziennie decyduje, aby część ich składki emerytalnej nadal była odprowadzana do OFE. Tempo deklaracji rośnie więc w miarę, jak coraz mniej czasu pozostaje na ich składanie. Przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia, a więc na początku otwarcia okna wyboru, do ZUS napływało średnio niecałe 2 tys. deklaracji, a w ostatnich tygodniach maja już 4 tys.

Efekt listów ?z PTE

– To wyraźnie efekt naszego mailingu – mówi pragnący zachować anonimowość przedstawiciel jednego z powszechnych towarzystw emerytalnych.

Pod koniec maja większość funduszy emerytalnych zdecydowała się rozesłać do swoich klientów druki deklaracji wraz z załączonymi zaadresowanymi kopertami, które wystarczyło wysłać do ZUS.

– Spodziewamy się, że w czerwcu i lipcu nastąpi znaczne zwiększenie napływu deklaracji – dodaje nasz rozmówca.

Na razie na pozostanie w OFE zdecydowało się zaledwie 171 tys. osób, czyli ponad 1 proc. ich obecnych klientów. To wciąż bardzo mało, jednak mocne przyspieszenie może wskazywać, że wynik będzie znacznie lepszy.

Anonimowa ankieta przeprowadzona przez „Rz" wśród PTE wskazuje, że zarządzające funduszami emerytalnymi firmy szacują, że w OFE zostanie około 5–6 proc. obecnych członków.

Ilu klientów zostanie

Znacznie bardziej optymistyczne szacunki prezentuje Dom Maklerski Banku BPS, który jednak ostatnio ściął swoje wcześniejsze prognozy.

– Wcześniej wskazywany przez nas scenariusz pesymistyczny, zakładający, że w OFE pozostanie 15 proc. obecnych członków, obecnie wydaje się zbyt optymistyczny – tłumaczy Kamil Artyszuk, analityk DM BPS.

Jego zespół na podstawie danych dotyczących składania rocznego zeznania podatkowego przez Polaków przyjął, że podobnie jak w przypadku PIT Polacy będą składać deklaracje w ZUS w późniejszym terminie, a jednocześnie wielu zdecyduje się wykonać te czynności przed okresem wakacyjnym.

– Przyjmując, że ta ścieżka zostanie zrealizowana, do końca lipca do ZUS wpłynie ponad 1,53 mln deklaracji – wylicza Kamil Artyszuk.

Oznaczałoby to, że w OFE pozostanie 9,13 proc. dotychczasowych członków. W konsekwencji przyszłe składki przekazywane przez ZUS do OFE będą znacząco mniejsze i wyniosą ok. 1,21 mld zł w całym 2015 r., czyli niewiele więcej niż kwota przekazywana obecnie do funduszy w ciągu jednego miesiąca. Zarządzające OFE powszechne towarzystwa emerytalne początkowo szacowały, że w funduszach zostanie 10–20 proc. Polaków. Wtedy wydawało się to bardzo pesymistyczną prognozą. Dzisiaj jednak można założyć, że i taki scenariusz jest mało realny.

Na decyzję, czy 1/6 składki emerytalnej odprowadzać do OFE czy do ZUS (pozostałe 6/7 i tak trafia do ZUS), wciąż pozostały niemal dwa miesiące. Wszyscy członkowie funduszy mają na jej podjęcie czas do końca lipca.

Majowy wzrost aktywów funduszy

Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach emerytalnych na koniec maja 2014 r. wyniosła 152,7 mld zł. Oznacza to wzrost w skali miesiąca o 0,9 proc. Za przyrost po części odpowiada niewielka poprawa koniunktury na warszawskim parkiecie. Rynek wyrwał się z nerwowej konsolidacji z ostatnich tygodni, kończąc miesiąc z symbolicznymi zyskami. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,3 proc. Najlepiej wypadły giełdowe spółki o średniej kapitalizacji, których indeks wzrósł o 0,9 proc. W konsekwencji średnia stopa zwrotu dla funduszy emerytalnych była dodatnia i wyniosła 0,23 proc. – wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o ok. 0,4 mld zł. Pozytywnie na poziom aktywów wpłynęły również przelewy z ZUS. W minionym miesiącu instytucja ta przekazała do OFE środki w kwocie 922 mln zł. Największymi funduszami emerytalnymi pozostają ING oraz Aviva, których aktywa warte są odpowiednio 36,9 mld zł i 34,0 mld zł.

ZUS

Mateusz Pawlak

Od trzech dni blisko 10 tys. osób dziennie decyduje, aby część ich składki emerytalnej nadal była odprowadzana do OFE. Tempo deklaracji rośnie więc w miarę, jak coraz mniej czasu pozostaje na ich składanie. Przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia, a więc na początku otwarcia okna wyboru, do ZUS napływało średnio niecałe 2 tys. deklaracji, a w ostatnich tygodniach maja już 4 tys.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży