Dziś decyzja Trybunału w sprawie wieku emerytalnego

Trybunał Konstytucyjny jeszcze dziś wyda orzeczenie w sprawie skarg dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego.

Publikacja: 07.05.2014 15:05

Dziś decyzja Trybunału w sprawie wieku emerytalnego

Foto: Flickr

Trybunał Konstytucyjny od rana dziś kontynuuje rozprawę dotyczącą ustawy podnoszącej wiek emerytalny mężczyzn i kobiet do 67 lat. Zaskarżyły ją: Solidarność, OPZZ i posłowie PiS. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

We wtorek Trybunał wysłuchał autorów wniosków oraz opinii Sejmu i Prokuratora Generalnego. Trwa faza pytań: z pełnego składu sędziów TK, orzekającego w tej sprawie, zadała je jedynie sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Trybunał Konstytucyjny jeszcze dziś wyda orzeczenie w sprawie skarg dotyczących podwyższenia wieku emerytalnego. Jest ono spodziewane o 16.30 .

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w maju 2012 r. Przed zmianami kobiety miało prawo do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni - 65 lat. Od 2013 r. zgodnie z zaskarżoną ustawą wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc - dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020 r., a dla kobiet - w 2040 r. Ustawa pozwala też przejść wcześniej na częściową - 50 proc. - emeryturę; dla kobiet jest to wiek 62 lat, dla mężczyzn 65 lat.

Autorzy skarg - Solidarność, grupa posłów PiS oraz OPZZ - podtrzymali we wtorek swoje wnioski o stwierdzenie, że podwyższenie wieku emerytalnego jest niezgodne z konstytucją. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, ochrony praw nabytych. W ocenie skarżących przepisy są też niejasne, podważają ich zgodność w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego z ratyfikowaną przez Polskę konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), dotyczącą minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

Przedstawiciele Sejmu i PG podtrzymali we wtorek swoje wcześniejsze stanowiska dla TK; Sejm ocenił, że wszystkie zaskarżone przepisy są konstytucyjne i zgodne z konwencją MOP. Prokurator generalny przekonuje, iż jedynie dwa z kilkunastu zaskarżonych przepisów są niezgodne z konstytucją; chodzi o przepisy dotyczące emerytur częściowych i zapis podnoszący wiek spoczynku prokuratorów wojskowych.

Rząd motywował zmiany w ustawie o emeryturach z FUS bezpieczeństwem systemu emerytalnego - obecnie na jednego emeryta przypadają cztery osoby zdolne do pracy, a za 50 lat będą to tylko dwie osoby. Nie pozwoliłoby to ani na zapewnienie wypłat emerytur na odpowiednim poziomie, ani na zapewnienie wzrostu gospodarczego.

Władysław Kosiniak-Kamysz stoi na stanowisku, że zmiany w ustawie emerytalnej są zgodne z konstytucją. - Zostało kilka krajów w Unii Europejskiej, które nie dokonały zmian w wieku emerytalnym. Niemcy, to także podniesienie do 67 lat, jeszcze dalej idą kraje skandynawskie, Duńczycy mówią o 70 latach w perspektywie roku 2040, także Brytyjczycy, Włosi. Oczywiście jest możliwość złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale jesteśmy przekonani, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją - mówi minister pracy.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że zmiany w systemie emerytalnym były konieczne. - To była konieczność. Ona nie wynikała z chęci reformowania dla samego reformowania tylko z twardych danych demograficznych. Dziś na jedną osobę będącą w wieku emerytalnym przypadają cztery osoby w aktywności zawodowej. Rok 2035 to są dwie osoby w aktywności zawodowej na jedną osobę na emeryturze. Tych proporcji nie jesteśmy w stanie odwrócić - mówi minister.

Trybunał Konstytucyjny od rana dziś kontynuuje rozprawę dotyczącą ustawy podnoszącej wiek emerytalny mężczyzn i kobiet do 67 lat. Zaskarżyły ją: Solidarność, OPZZ i posłowie PiS. Przepisom zarzucono m.in. naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa.

We wtorek Trybunał wysłuchał autorów wniosków oraz opinii Sejmu i Prokuratora Generalnego. Trwa faza pytań: z pełnego składu sędziów TK, orzekającego w tej sprawie, zadała je jedynie sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości