Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekający w składzie 3 sędziów, stwierdził w wyroku z 2 kwietnia 2014 roku, że umowy z ekspertami przygotowującymi opinie w sprawie zgodności z konstytucją ustawy reformującej system emerytalny są informacją publiczną. Za uzasadnione uznał podnoszony w skardze Pawła Mazura, współpracownika Forum Obywatelskiego Rozwoju, zarzut bezczynności organu oraz zobowiązał Ministra Finansów do ujawnienia umów w ciągu 14 dni, od doręczenia wyroku.

Pomimo kilku wniosków złożonych w październiku i listopadzie ubiegłego roku, Ministerstwo nie udostępniło treści umów z prawnikami, którzy opiniowali projekt ustawy prowadzącej do wywłaszczenia z oszczędności emerytalnych milionów Polaków. Organ udostępnił jedynie wzór Kancelarii Sejmu, na podstawie którego przygotowywane miały być umowy, nie odnosząc się do wniosku o ujawnienie ich pełnej zawartości.

W związku z powyższym, jeden z wnioskodawców, złożył 20 grudnia br. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Ministra Finansów - Mateusza Szczurka, w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2013 r. Sąd podzielił zdanie skarżącego i uznał, że przedmiotowe umowy są informacją publiczną, dotyczą bowiem wydatkowania pieniędzy ze środków publicznych oraz wykazują związek z zadaniami organu.

Dzięki wygranej Pawła Mazura jest szansa, że już niebawem umowy z ekspertami, którzy uznali, że przejęcie ponad połowy oszczędności emerytalnych Polaków z OFE, jest zgodne z konstytucją, ujrzą światło dzienne.