Fitch szacuje, że transfer środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy poziom długu publicznego Polski liczony według metodologii ESA 95 o 7,5 punktu procentowego Produktu Krajowego Brutto (PKB).

"Agencja uważa, że ten transfer jest neutralny dla ratingu, biorąc pod uwagę, że zmniejszeniu zadłużenia (i kosztów obsługu długu) towarzyszy wzrost długoterminowych zobowiązań emerytalnych" - głosi komunikat.

Nowa reguła wydatkowa, która weszła w życie w 2014 roku, ma sprawić, że wydatki budżetowe będą miały charakter kontrcykliczny, wprowadzono także nowe progi ostrożnościowe dotyczące długu na poziomie 43 i 48 procent PKB.

"Niemniej jednak zawieszenie poprzedniego progu, by umożliwić rewizję budżetu w 2013 roku, a także ryzyko, że dług będzie nadal powyżej najniższego progu ostrożnościowego w kolejnych latach (...) stwarzają ryzyko niedotrzymania reguły fiskalnej w przyszłości" - dodano w raporcie Fitch.