Wniosek przygotowany przez Twój Ruch zawiera kluczowe pytanie, które nie znalazło się w dokumencie zgłoszonym do TK przez Prezydenta. Posłowie chcieli by Trybunał sprawdził czy można znacjonalizować oszczędności obywateli bez odszkodowania. Jeszcze w lutym oparcie dla tego dokumentu deklarowała Solidarna Polska. Jak się jednak okazuje, w klubie poselskim SP nie ma jednomyślności.

- Część posłów popiera ten projekt, cześć nie jest do niego do końca przekonana - mówi "Rz" poseł Patryk Jaki, który sam zapewnia, że jest gotów poprzeć wniosek Twojego Ruchu.

Jeśli TR nie zbierze odpowiedniej ilości posłów, wniosek może upaść. Zgodnie z Konstytucją złożenie takiego dokumentu do Trybunału wymaga zebrania grupy 50 posłów. Klub poselski Twojego Ruchu liczy 36 członków, SP ma ich 16. razem obie partie mają więc wymagana liczbę.

- Do naszej inicjatywy próbujemy przekonać również posłów niezrzeszonych. Potrzebujemy jednak co najmniej 10 posłów z Solidarnej Polski - tłumaczy "Rz" Łukasz Gibała, poseł Twojego Ruchu. - Bez nich będziemy zmuszeni zrezygnować z zaskarżenia ustawy zmieniającej system emerytalny - dodaje.

Dotychczas do Trybunału Konstytucyjnego trafił tylko wniosek Prezydenta, Bronisława Komorowskiego. Prezydent zwrócił się do TK, o zbadanie rządowej ustawy w trybie następczym. Bronisław Komorowski ma wątpliwości co do zgodności niektórych przepisów z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W prezydenckim wniosku zabrakło jednak prośby o sprawdzenie konstytucyjności transferu ponad połowy środków z OFE do ZUS, które nastąpiło na początku lutego.