W dniu 7 stycznia 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego powołało Pana Tomasza Raszka do składu Zarządu Nordea PTE. W dniu 4 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pana Tomasza Raszka na Członka Zarządu Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Tomasz Raszek od początku swojej kariery zawodowej związany jest ze spółkami Grupy Nordea w Polsce. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie finansów ubezpieczeń i 10-letnie w funduszu emerytalnym, pełni funkcję dyrektora finansowego w Nordea PTE.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, którą ukończył w 2001 roku. Tomasz Raszek jest członkiem Life Office Management Association i właśnie kończy egzaminy uprawniające go do przystąpienia do prestiżowej organizacji  skupiającej finansistów -  Association of Chartered Certified Accountants. Jego znakomita znajomość niuansów biznesu ubezpieczeniowego jest wynikiem konsekwentnej drogi  zawodowej – od stanowiska inspektora do funkcji dyrektora finansowego.

Tomasz Raszek jest żonaty, ma syna. Z pasją grywa w brydża, lubi gotować i uprawia sporty outdoorowe.