Emeryci, którzy dorabiali do świadczeń mają powody do świętowania. ZUS wypłaci im zaległe świadczenia wraz z odsetkami. Dziś wchodzi w życie ustawa w tej sprawie. Dotyczy wypłaty emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku.

- Zaległe świadczenia wypłacane będą wraz z odsetkami za zwłokę, na wniosek zainteresowanych - mówi IAR prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Dodaje, że osoby, które wygrały już zwrot zawieszonego świadczenia przed sądem, ale dostały pieniądze bez odsetek, będą mogły upomnieć się w ZUS o wypłatę samych odsetek.

Obowiązek wypłaty wstrzymanych świadczeń wynika z tego, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą zawieszenie świadczeń osób kontynuujących zatrudnienie bez rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Z danych ZUS wynika, że ustawa obejmie około 26 tysięcy emerytów, ale tak naprawdę nie wiadomo ile takich spraw będzie. Same wnioski- jak informuje Halina Wolińska, wicedyrektor departamentu świadczeń emerytalno-rentowych- będzie można składać w dowolnym terminie przy czym odsetki będą liczone do dnia wejścia w życie ustawy czyli do dzisiaj.