Małgorzata Rusewicz, która od maja ubiegłego roku pełniła obowiązki Prezesa IGTE, w połowie stycznia objęła stanowisko prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Małgorzata Rusewicz jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. Swoją karierę rozpoczęła jako prawnik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych latach współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego, uczestnicząc w wielu projektach mających za przedmiot tę problematykę.

W latach 2005 - 2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego i rynku pracy.

Pani Rusewicz była członkiem Zespołu Trójstronnej Komisji ds. Ubezpieczeń Społecznych, Komitetu ds. Dialogu Społecznego przy Komisji Europejskiej oraz grup eksperckich funkcjonujących w ramach Business Europe.

IGTE powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Małgorzacie Rusewicz 6 maja ubiegłego roku po tym jak 25 kwietnia jej prezes, dr Wojciech Nagel, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska i została ona przyjęta.