Ministerstwo Finansów chciało nakłonić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do zatrzymania kampanii edukacyjnej „Zostaję w OFE", którą przygotowała Konfederacja Lewiatan we współpracy z Powszechnymi Towarzystwami Emerytalnymi.

„Rz" dotarła do listu, jaki pod koniec grudnia wysłała prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel do ministra finansów Mateusza Szczurka. Z pisma wynika, że minister argumentował, że kampania wprowadza w błąd oraz że pomija kontekst prawny i faktyczny systemu ubezpieczeniowego, ponieważ nie pokazuje, że ubezpieczeni mogą nadal odkładać w trzecim filarze. MF zwracało także uwagę, że reklama sugeruje, że jedynie środki w OFE „procentują".

Odnosząc się do tych argumentów, prezes UOKiK stwierdziła, że – po pierwsze, Urząd, którym kieruje, nie podejmuje działań w związku z funkcjonowaniem I i II filara emerytalnego, ponieważ oba mają charakter przymusowy. Niezależnie od braku kompetencji do podjęcia działań Urząd wskazał, że zdaniem wielu ekonomistów rządowe rozwiązania de facto likwidują OFE, gdyż ich istnienie zostanie pozbawione ekonomicznego sensu. Zdaniem instytucji prezentowanie opinii pewnej grupy ekonomistów nie jest informacją nieprawdziwą. UOKiK nie doszukał się prezentowanych przez ministra uchybień i w jego ocenie trudno byłoby kampanię zakwestionować.

– Została dokonana rozsądna i rzetelna interpretacja przepisów. UOKiK napisał, że trudno jest zakwestionować kampanię jako wprowadzającą w błąd. Mam nadzieję, że w przyszłych interpretacjach będą odniesienia do tej analizy – komentuje pismo Małgorzata Rusewicz, szefowa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.