18 grudnia 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na audyt i doradztwo m.in. w procesie zarządzania, wyceny i klasyfikacji, a także wydania oceny dotyczącej sposobu transferu ponad połowy środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych.

3 stycznia 2014 r. przetarg wygrała firma Ernst & Young, która zaoferowała swoje usługi za cenę prawie 390 tys. zł. Do przetargu zgłosiły się również: PwC (wyceniający swoje usługi na 430 tys. zł) oraz KPMG (445 tys. zł).

Ernst & Young ma do 29 stycznia 2014 r. przedstawić pisemną ocenę przygotowania ZUS do „przeniesienia" środków z OFE do ZUS. Do 14 marca 2014 r. ma sporządzić końcowy raport oceniający poprawność i zgodność całości operacji zrealizowanych przez ZUS.