OFE: Reklamowy mętlik

Od wczoraj funkcjonuje już zakaz reklamowania otwartych funduszy emerytalnych. Wciąż jednak trudno doprecyzować co OFE mogą, a czego nie.

Publikacja: 15.01.2014 17:52

OFE: Reklamowy mętlik

Foto: Bloomberg

Wysłany w tej sprawie przez środowiska dziennikarskie list do do ministra finansów, ministra pracy i szefa Komisji Nadzoru Finansowego doczekał się odpowiedzi z obu resortów. Niestety wyjaśnienia i interpretacje ministerstw, które miały rozwiać wątpliwości, rodzą jeszcze więcej pytań.

Wiceminister finansów Izabela Leszczyna w swoim piśmie podaje kilka definicji reklamy w tym tę ze Słownika Języka Polskiego oraz z encyklopedii PWN. Wiceminister zaznacza, że informowanie, wywiady, komentarze eksperckie, artykuły i audycje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych, które nie mają charakteru reklamy nie są zabronione. Nie wiadomo tylko co to znaczy „mieć charakter reklamy".

Dalej Izabela Leszczyna zwraca uwagę na to, że prawo zakazuje reklamy ukrytej czyli tzw. kryptoreklamy.  I tu zaczyna się już wolna interpretacyjna amerykanka ponieważ podane definicje kryptoreklamy są bardzo niejednoznaczne i można pod nie podciągnąć bardzo wiele działań.

Minister Leszczyna przytacza ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w art. 16c. Dokument określa, że zakazane są m.in. ukryte przekazy handlowe, które zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 20 ww. ustawy oznaczają przedstawianie w audycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu.

- Ponadto pragnę podkreślić, że m.in. reklama sprzeczna z przepisami prawa, wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji - pisze Leszczyna.

- Należy przy tym podkreślić, co zostało już wcześniej wskazane w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej, że zakaz reklamy OFE ma na celu istotne wzmocnienie ochrony interesów ubezpieczonego w sferze dokonywania możliwie najlepszego wyboru co do przystępowania do określonego funduszu emerytalnego lub też podjęcia decyzji o nieprzekazywaniu określonej części składek do OFE. Decyzja taka powinna być podjęta przez ubezpieczonych w oparciu o wyłącznie obiektywne i racjonalne przesłanki - dodaje.

Z kolei Ministerstwo pracy odsyła do Komisji Nadzoru Finansowego, który wedle nowej ustawy ma być organem kontrolnym w kwestii reklamowania funduszy. Minister Marek Bucior pisze w dokumencie, że rozpisanie dokładnych kryteriów mówiących co jest reklamą, a co nie jest obecnie niemożliwe.

- Dopiero praktyka stosowania prawa w tym zakresie pozwoli na wypracowanie odpowiednich kryteriów – pisze minister Bucior. KNF wciąż przygotowuje swoje stanowisko, chociaż będzie ono zbieżne z tym co pisze resort pracy.

- Nie da się z góry takich przesądzić co jest reklamą a co nie. Trzeba będzie uwzględniać indywidualny stan faktyczny – tłumaczy Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

- To jest jakaś paranoja. Tak miękko skonstruowany zapis sprawia, że można funduszom zakazać w zasadzie wszystkiego. Bardzo wiele będzie zależało od interpretacji sądu. – komentuje pragnący zachować anonimowość zarządzający OFE.

Koniec reklam OFE. "Podatnicy za to zapłacą"

Wysłany w tej sprawie przez środowiska dziennikarskie list do do ministra finansów, ministra pracy i szefa Komisji Nadzoru Finansowego doczekał się odpowiedzi z obu resortów. Niestety wyjaśnienia i interpretacje ministerstw, które miały rozwiać wątpliwości, rodzą jeszcze więcej pytań.

Wiceminister finansów Izabela Leszczyna w swoim piśmie podaje kilka definicji reklamy w tym tę ze Słownika Języka Polskiego oraz z encyklopedii PWN. Wiceminister zaznacza, że informowanie, wywiady, komentarze eksperckie, artykuły i audycje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych, które nie mają charakteru reklamy nie są zabronione. Nie wiadomo tylko co to znaczy „mieć charakter reklamy".

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami