Koniec reklamowania OFE

W połowie stycznia wchodzi już w życie część przepisów nowej ustawy emerytalnej. Zacznie obowiązywać między innymi zakaz reklamowania funduszy.

Publikacja: 02.01.2014 12:57

Koniec reklamowania OFE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Ustawa zmieniająca system emerytalny, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent została opublikowana w dzienniku ustaw ostatniego dnia 2013 roku. Od tego momentu biegnie już jej vacatio legis czyli okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie, który ma umożliwić zapoznanie się z treścią nowego prawa. Chociaż cały dokument zacznie obowiązywać od 31 stycznia, niektóre jego zapisy staną się obowiązującym prawem już od 14 stycznia. Dotyczy to między innymi zakazu reklamowania się funduszy emerytalnych.

- Te przepisy łamią konstytucyjną zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Funduszom knebluje się po prostu usta - uważa Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami do dnia 31 lipca 2014 r. będzie zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych. Zakaz nie dotyczy, informowania o środkach znajdujących się na rachunku członka, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej funduszu. Równocześnie z zakazem reklamy OFE, ZUS będzie mógł swobodnie prowadzić swoją kampanię informacyjną.

Zdaniem Małgorzaty Rusewicz to naruszenie zasady równego traktowania podmiotów wobec prawa.

- Mamy już tylko kilka ostatnich dni, kiedy możemy jeszcze informować i namawiać naszych członków do pozostania w funduszach. Od połowy stycznia nie będziemy mogli już nic zrobić - tłumaczy prezes IGTE.

Brak precyzyjnych przepisów dotyczących zakazu reklamowania OFE budzi wątpliwości także środowisk dziennikarski. Wydawcy w liście do ministra finansów, ministra pracy i szefa Komisji Nadzoru Finansowego zwrócili się w tej sprawie z prośbą o wyjaśnienie zastrzeżeń.

Chodzi np. o to czy wraz z wejściem w życie nowych przepisów będzie można swobodnie publikować teksty i audycje dotyczące systemu emerytalnego. Nie wiadomo czy dozwolone będzie zamieszczanie choćby poradników czy informatorów wyjaśniających zmian w OFE.

Nadzór pracuje nad doprecyzowaniem interpretacji tych przepisów. Jak informuje, obecnie trwają konsultacje z z resortami finansów i pracy.

- Istotne będą stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów, które tworzyły te przepisy. KNF każdy przypadek będzie analizowała indywidualnie - mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Według nowych przepisów zakaz reklamy OFE miałby obowiązywać tylko w pewnych okresach czasu ,przez trzy miesiące przed otwarciem umożliwiających migrację między OFE a ZUS okien transferowych oraz w trakcie ich trwania. Tak więc co cztery lata przez siedem miesięcy fundusze nie będą mogły emitować reklam. W pozostałym okresie reklamy będą dozwolone. W tym roku taki zakaz trwać będzie od 14 stycznia do 31 lipca. Za złamanie zakazu zarządzającemu funduszem powszechnemu towarzystwu emerytalnemu będzie groziła kara od 1-3 mln zł.

Zdaniem ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza wprowadzenie zakazu podyktowane jest tym, by decyzję o pozostaniu w OFE lub przejściu do ZUS Polacy podejmowali w oparciu o fakty, a nie pod wpływem reklam.

- Rządowi zależy, by przyszli emeryci podejmowali decyzję na podstawie obiektywnej informacji - zaznacza minister. Od początku kwietnia do końca lipca członkowie OFE będą mogli podjąć decyzję, czy dalej odkładac w funduszu, czy chcą by ich składki płynęły wyłącznie do ZUS. Decyzja nie będzie ostateczna - kolejne okno transferowe otworzy się po 2 latach w 2016 roku.  Brak decyzji oznacza automatyczne przeniesienie się do ZUS.

Ustawa zmieniająca system emerytalny, którą w ubiegłym tygodniu podpisał prezydent została opublikowana w dzienniku ustaw ostatniego dnia 2013 roku. Od tego momentu biegnie już jej vacatio legis czyli okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie, który ma umożliwić zapoznanie się z treścią nowego prawa. Chociaż cały dokument zacznie obowiązywać od 31 stycznia, niektóre jego zapisy staną się obowiązującym prawem już od 14 stycznia. Dotyczy to między innymi zakazu reklamowania się funduszy emerytalnych.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami