Apel nie odniósł pożądanego skutku, bo Ewa Kopacz, marszałek Sejmu poinformowała na konferencji prasowej, że najprawdopodobniej III czytanie projektu odbędzie się w piątek.

Business Centre Club w liście do marszałka Sejmu napisał: „Pośpiech, jaki ma towarzyszyć pracom sejmowym, w szczególności na etapie pracy w komisjach, znacznie utrudni prowadzenie merytorycznej debaty nad projektem ustawy i będzie wskazywać na jej pozorność – o ile ograniczony zostanie głos ekspertów oraz reprezentantów stron nie podzielających stanowiska rządu w sprawie zmiany zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE" – zdaniem przedsiębiorców może to doprowadzić do przyjęcia przez posłów błędnych rozwiązań legislacyjnych, nie opartych na wyczerpującej wiedzy o skutkach regulacji, a także podważyć zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa – jako oczywistej cechy demokratycznego państwa prawnego.

Ale już po upublicznieniu apelu Ewa Kopacz, marszałek Sejmu powiedziała na konferencji prasowej, że w czwartek odbędzie się drugie czytanie projektu o OFE, jeśli będzie sprawozdanie komisji. - W piątek będziemy głosowali projekt w trzecim czytaniu - dodała.

Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, powiedział zaś PAP, że 11 grudnia może odbyć się specjalnie posiedzenie Senatu ws. OFE.