Tak wynika z najnowszych danych GUS, który podaje informacje na temat wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a więc firm, gdzie pracuje od dziesięciu osób.

Kwota wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w ciągu dziesięciu miesięcy była wyższa w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej roku o 1,8 proc. (przed rokiem odnotowano wzrost o 3,9 proc.) . W ciągu dziesięciu miesięcy płaca realna brutto wzrosła o 1,9 proc.

W tym samym czasie przeciętna miesięczna realna emerytura i renta brutto w systemie pracowniczym wzrosła o 4,2 proc., a rolnicza o 5,1 proc.

Oczywiście płace są znacząco wyższe niż świadczenia emerytalne. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w październiku 3834,17 zł brutto, a przeciętne świadczenia z ZUS: emerytura - 2059,16 zł, renta z tytułu niepełnosprawności - 1550,05 zł i renta rodzinna - 1820,38 zł.

Przeciętna emerytura rolników indywidualnych (wypłacana w KRUS) wyniosła w październiku 1146,90 zł.