W czwartek Donald Tusk zapowiedział, że komitet prawdopodobnie określi minimalny limit inwestycji OFE w akcje w wysokości 75 proc., który stopniowo będzie zmniejszany. Premier zaznaczył, że on optuje za przyjęciem takiego rozwiązania.

W środę wieczorem resort pracy i polityki społecznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zaprezentował nową wersję projektu zmian w systemie emerytalnym. Przewiduje ona, że ubezpieczeni będą mieli cztery miesiące - a nie trzy - na wybór, czy chcą oszczędzać na emeryturę w OFE, czy w ZUS. Zrezygnowano też z obowiązku inwestowania 75 proc. aktywów OFE w akcje, co przewidywał pierwotny projekt oraz złagodzono przepisy zakazujące reklamy OFE.

Posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów zwołano na prośbę resortu pracy "w trybie nagłym".