W dokumencie wskazano, że dotacja z budżetu państwa wyniosła 24,77 mld zł, refundacja składek do OFE 8,46 mld zł, a przypis składki 100,4 mld zł.

Dodano, że wydatki na emerytury i renty wyniosły 122,6 mld zł, pozostałe świadczenia - 11,95 mld zł, a bieżące wydatki 2,7 mld zł.