W październiku, aktywa zarządzane przez otwarte fundusze emerytalne zyskały na wartości 3,9 proc. To największa miesięczna zmiana w tym roku. Jak wynika z wyliczeń Analiz Online, na koniec października ich wartość wyniosła 303,4 mld zł, przy czym 2 dni wcześniej przekroczyła barierę 305 mld zł czyli najwiecej od początku istnienia OFE. Od początku roku aktywa funduszy emerytalnych powiększyły się o 33,8 mld zł.

Tak duży przyrost środków miał źródło w bardzo dobrej koniunkturze zarówno na rynku akcji, jak i rynku długu. Rosnące przekonanie o odsunięciu w czasie ograniczania skupu aktywów przez amerykańską Rezerwę Federalną oraz dobre dane o stanie globalnej gospodarki, wpłynęły na pokaźne wzrosty cen większości aktywów finansowych. Indeks warszawskiej giełdy WIG zyskał 6,6 proc. Na krajowym rynku długu skarbowego mieliśmy do czynienia ze spadkiem rentowności zarówno na krótkim, jak i przede wszystkim długim końcu krzywej. Indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 zyskał aż 2,65 proc. Dzięki temu indeks obligacji skarbowych IROS wzrósł o 1,46 proc., najwięcej od kwietnia tego roku. Dzięki tak dobrym warunkom, wynik zarządzania powiększył stan aktywów aż o ok. 10,9 mld zł, najwięcej w historii polskiego rynku emerytalnego.

Ze strony ZUS do funduszy emerytalnych zostało wysłane w minionym miesiącu niecałe 0,8 mld zł. W sumie od początku roku ZUS przelał na konta OFE ponad 9,1 mld zł.