Rządowa instytucja o niekonstytucyjności zmian

Projekt zmian w OFE budzi szereg wątpliwości dotyczących konstytucyjności uważa Rządowe Centrum Legislacyjne.

Publikacja: 04.11.2013 16:23

Rządowa instytucja o niekonstytucyjności zmian

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Z opinii RCL wynika, że wątpliwości, co do zgodności z ustawą zasadniczą budzą m.in. minimalny limit inwestycji OFE w akcje na poziomie 75 proc. aktywów, dobrowolność wyboru między ZUS a OFE, z domyślnością po stronie ZUS i trzymiesięczny okres na złożenie deklaracji wyboru oraz zasady i tryb umorzenia obligacji skarbowych z portfeli funduszy emerytalnych.

-Biorąc zatem pod uwagę, że otwarte fundusze emerytalne zostały powołane do realizacji zadań zakresu ubezpieczenia społecznego, proponowane rozwiązania mające na celu uchylenie przepisów dotyczących zasad pokrywania szkody wyrządzonej przez powszechne towarzystwo emerytalne ze środków Funduszu Gwarancyjnego, zniesienie obowiązku dążenia przez fundusz do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, nałożenie na otwarte fundusze emerytalne  obowiązku lokowania, co najmniej 75 proc. aktywów w akcje i związane z nimi papiery wartościowe budzą wątpliwości, co do zgodności z art. 2 i art. 67 ust. I Konstytucji - napisano w opinii.

RCL pisze, że wątpliwości budzi także art. 10 ust. 2 projektu, który przewiduje domniemanie rezygnacji z przekazywania składki do otwartego funduszu emerytalnego z uwagi na niezłożenie oświadczenia w tej sprawie przez osoby urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 grudnia 1968 r., które dobrowolnie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego.

- Wypada mieć na uwadze, że wskazane osoby dokonały już raz wyboru i dobrowolnie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, a zatem oświadczenie powinno być przez nie składane w przypadku zmiany decyzji. Zaproponowany mechanizm podejmowania decyzji może być uznany za niezgodny z wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa - napisano.

RCL pisze też, że zastrzeżenia natury konstytucyjnej budzi także 3-miesięczny termin na złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego, ponieważ w tym terminie nie będzie możliwe podjęcie decyzji w przedmiocie wyboru członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym w sposób świadomy i w oparciu o adekwatne informacje o funduszu.

RCL pisze też, że termin wejścia w życie ustawy z dniem 31 stycznia 2014 r. budzi zastrzeżenia co do zgodności z wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą odpowiedniej vacatio legis.

- Adresaci projektowanych przepisów muszą mieć zagwarantowany odpowiedni czas na zapoznanie się z treścią nowych regulacji i dostosowanie się do nich - napisano.

Z opinii RCL wynika, że wątpliwości, co do zgodności z ustawą zasadniczą budzą m.in. minimalny limit inwestycji OFE w akcje na poziomie 75 proc. aktywów, dobrowolność wyboru między ZUS a OFE, z domyślnością po stronie ZUS i trzymiesięczny okres na złożenie deklaracji wyboru oraz zasady i tryb umorzenia obligacji skarbowych z portfeli funduszy emerytalnych.

-Biorąc zatem pod uwagę, że otwarte fundusze emerytalne zostały powołane do realizacji zadań zakresu ubezpieczenia społecznego, proponowane rozwiązania mające na celu uchylenie przepisów dotyczących zasad pokrywania szkody wyrządzonej przez powszechne towarzystwo emerytalne ze środków Funduszu Gwarancyjnego, zniesienie obowiązku dążenia przez fundusz do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat, nałożenie na otwarte fundusze emerytalne  obowiązku lokowania, co najmniej 75 proc. aktywów w akcje i związane z nimi papiery wartościowe budzą wątpliwości, co do zgodności z art. 2 i art. 67 ust. I Konstytucji - napisano w opinii.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?