Najwięcej uzbierali członkowie Allianz

Stan Konta | Na przykładowych rachunkach emerytalnych w funduszach Allianz, Nordea i Amplico znajdują się najwyższe kwoty będące sumą składek i zysków.

Publikacja: 18.10.2013 12:05

Najwięcej uzbierali członkowie Allianz

Foto: Bloomberg

Z wyliczeń firmy Analizy Online, zrobionych na zamówienie „Rz", wynika, że osoba, która trzy lata temu zaczęła przekazywać do OFE najpierw po ok. 100 zł miesięcznie, a potem odpowiednio mniej (po ustawowym obniżeniu składek), ma teraz przeciętnie na koncie 1862 zł, czyli o 87 zł więcej, niż wpłaciła w tym okresie.

Klient, który oszczędza w funduszu od pięciu lat (miesięczne składki w takiej samej wysokości), uzbierał średnio 5,3 tys. zł, o 898 zł więcej, niż wpłacił. Natomiast ten, kto otworzył konto dziesięć lat temu, zgromadził średnio  ponad 17 tys. zł, o ponad 4250 zł więcej, niż przekazał do swojego funduszu emerytalnego. Wyniki te są efektem pomnożenia liczby jednostek, jakie uczestnik OFE zgromadził w danym okresie, przez wycenę jednostki na koniec września 2013 r.

W poszczególnych funduszach liczby te wyglądają różnie. Wszystko zależy od wyników danego OFE oraz opłat, jakie zostały pobrane od klienta. Ale w każdym funduszu wartość hipotetycznego konta jest wyższa od sumy wpłat.

Najwięcej pieniędzy udało się zebrać klientom Allianz. Fundusz ten po raz kolejny zwyciężył w tej kategorii rankingu, zdobywając maksymalną liczbę punktów.

Klienci, którzy należą do tego OFE od trzech lat, mają na koncie 1869 zł (przypomnijmy, że średnia dla wszystkich funduszy to 1862 zł). Ci, którzy oszczędzają od pięciu lat, uzbierali 5448 zł (średnia 5344 zł), a od 10 lat  – ponad 17,5 tys. zł (średnia 17,1 tys. zł).

Co ciekawe, stopa zwrotu osiągnięta przez Allianz w okresie 10-letnim nie jest wysoka. A mimo to fundusz zajął pierwsze miejsce również w tej kategorii. Decydująca w tym przypadku okazała się stosunkowo niska opłata od składki, dzięki czemu więcej pieniędzy  było inwestowane.

Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: Nordea i Amplico. Nordea wyraźnie awansowała. Pół roku temu była trzecia, rok temu  piąta, a półtora roku temu dziewiąta. Ostatnie miejsce zajął fundusz Aegon.

Wartość hipotetycznego konta lepiej niż stopa zwrotu z inwestycji określa, ile zarabiają OFE. Jest tak przede wszystkim dlatego, że stan konta uwzględnia wszystkie opłaty pobierane przez fundusze emerytalne. Natomiast w stopie zwrotu (jest to zmiana wartości jednostki rozrachunkowej) jest uwzględniona jedynie opłata za zarządzanie aktywami, natomiast nie ma opłaty od składki.

Obecnie opłata od składki wynosi 3,4–3,5 proc., ale w przeszłości różnice między funduszami były znacznie większe.

Stan hipotetycznego konta

Firma Analizy Online po raz kolejny wyliczyła dla „Rz" stan przykładowego konta emerytalnego w poszczególnych OFE. Początkowo założenia były takie: na konto w każdym funduszu wpływa co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka w takiej wysokości była zbliżona do rzeczywistej średniej wpłaty do OFE. I do pewnego momentu właśnie taką składkę uwzględniamy. Równocześnie bierzemy pod uwagę fakt, że rząd obniżył wysokość składki przekazywanej do funduszy. W połowie 2011 r. jej wysokość została zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc., a od początku 2013 r. jest to 2,8 proc. Po raz pierwszy fundusze otrzymały niższą składkę w czerwcu 2011 r. (czyli za maj, bo składka wpływa z miesięcznym opóźnieniem). Mnożąc liczbę jednostek, jakie klient funduszu zgromadził w całym okresie oszczędzania, przez wycenę jednostki na koniec marca 2013 r., otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w poszczególnych OFE. W tej części rankingu fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 pkt. Za najwyższy stan konta w okresie trzech lat przyznawaliśmy do 5 pkt, w okresie pięciu lat – do 10 pkt, a w okresie 10  lat – do 15 pkt.

Opinie

Tomasz Stankiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji, Amplico PTE

Motywem przewodnim tego roku jest taka przebudowa portfela inwestycyjnego, by zwiększał się w nim udział akcji kosztem obligacji skarbowych. Ci inwestorzy, którzy potrafili najlepiej przeprowadzić taką rotację aktywów, osiągają w tym roku najlepsze wyniki. W maju, po pierwszych zapowiedziach ograniczania programu skupu aktywów przez amerykański bank centralny, doszło do gwałtownej zmiany trendu na rynku obligacji. Pod presją znaleźli się również inni beneficjenci ultraliberalnej polityki monetarnej amerykańskiego banku centralnego. Dotyczyło to zwłaszcza niektórych rynków rozwijających się. Spadła wówczas również dynamika wzrostu cen akcji. Jednak po krótkich zawirowaniach indeksy utrzymały się na swoich historycznych szczytach. Obecnie rynki finansowe znalazły się w stanie swego rodzaju zawieszenia między poprawiającą się koniunkturą makroekonomiczną a skutkami chyba już przesądzonego (choć nieco ostatnio odroczonego) procesu wycofywania się Rezerwy Federalnej USA ze skupu aktywów. Najbardziej prawdopodobne w tej sytuacji wydaje się dalsze systematyczne, ale i niezbyt dynamiczne ożywienie gospodarcze. Będzie ono głównym czynnikiem wspierającym ceny akcji również na polskiej giełdzie.

Grzegorz Zubrzycki, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, PTE Allianz Polska

W ostatnim trzyletnim rankingu stóp zwrotu OFE, obejmującym okres od 30 września 2010 r. do 30 września 2013 r., Allianz Polska zajął drugie miejsce ze stopą zwrotu 21,137 proc. W poprzednim rankingu, dotyczącym okresu od 31 marca 2010 r. do 29 marca 2013 r., Allianz miał pierwsze miejsce. Przyczynił się do tego nie tylko dobry wynik za 2012 r. (najlepsza wśród wszystkich OFE stopa zwrotu), ale również wysokie pozycje w rankingach w okresach poprzednich. W rankingu „Rz", który uwzględnia więcej elementów oraz dodatkowo dłuższe okresy, funduszowi Allianz przypadło trzecie miejsce. Tak więc pozycja w rankingu nadal jest wysoka, mimo spadku z drugiego miejsca. Przesunięcie się o jedną pozycję było spowodowane trochę słabszymi wynikami inwestycyjnymi w bieżącym roku. Kilka zakładanych przez nas scenariuszy inwestycyjnych nie zrealizowało się. Spadek oceny ryzyka w ostatnim okresie był jedynie pochodną gorszych wyników w roku bieżącym i nie świadczy to o zmianie profilu ryzyka funduszu.

Wojciech Rostworowski, wiceprezes zarządu, PKO PTE

Ostatni rok był bardzo udany dla PKO OFE. W okresie ostatnich 12 miesięcy nasz fundusz zajął drugie miejsce. Doskonałe rezultaty wynikały z trafnej oceny sytuacji makroekonomicznej. Założyliśmy, że polska gospodarka zacznie wychodzić z kryzysu w drugiej połowie 2013 r. Według nas Polska nie była zagrożona w sposób strukturalny, a osłabienie naszej gospodarki miało charakter czysto cykliczny. Pozwalało to oczekiwać, że pojawi się dodatkowy czynnik powodujący wzrost cen akcji polskich spółek w momencie rozpoczęcia nowego cyklu gospodarczego; mam na myśli napływ kapitału z zagranicy. Należy jeszcze dodać, że w tym czasie nasz fundusz dokonał przejęcia aktywów OFE Polsat, co dodatkowo sprawiało, że proces zarządzania aktywami był bardziej wymagający.

Tadeusz Gacyk, wiceprezes zarządu, Warta PTE

Wynik OFE Warta w ostatnim okresie wydaje się efektem konsekwentnej polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez zarządzających w ostatnich dwóch latach. Po okresie słabszych rezultatów zespół zarządzających został przebudowany. Doradcom inwestycyjnym i analitykom wytyczono cel: poprawa wyników w średnim okresie. Teraz przyszedł czas na żniwa. Wyniki są ponadprzeciętne, dające możliwość udziału w losowaniach. To efekt bardzo ciężkiej pracy całego zespołu. Dość trafnie przewidywaliśmy zachowania rynku. Udało nam się zarobić dla naszych klientów zarówno na rynku obligacji, jak i akcji. Kluczem do wyniku była selekcja, do której przywiązywaliśmy ogromną wagę. Bardzo się cieszymy z tego wyniku, mając nadzieję, że zostanie on doceniony przez członków OFE Warta.

Z wyliczeń firmy Analizy Online, zrobionych na zamówienie „Rz", wynika, że osoba, która trzy lata temu zaczęła przekazywać do OFE najpierw po ok. 100 zł miesięcznie, a potem odpowiednio mniej (po ustawowym obniżeniu składek), ma teraz przeciętnie na koncie 1862 zł, czyli o 87 zł więcej, niż wpłaciła w tym okresie.

Klient, który oszczędza w funduszu od pięciu lat (miesięczne składki w takiej samej wysokości), uzbierał średnio 5,3 tys. zł, o 898 zł więcej, niż wpłacił. Natomiast ten, kto otworzył konto dziesięć lat temu, zgromadził średnio  ponad 17 tys. zł, o ponad 4250 zł więcej, niż przekazał do swojego funduszu emerytalnego. Wyniki te są efektem pomnożenia liczby jednostek, jakie uczestnik OFE zgromadził w danym okresie, przez wycenę jednostki na koniec września 2013 r.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami