Od kilku miesięcy dużą popularnością cieszą się fundusze akcji małych i średnich spółek, które we wrześniu pozyskały ponad 270 mln zł netto. Najwięcej pieniędzy przyciągnęły dwa fundusze - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (41 mln zł) oraz Pioneer Dynamicznych Spółek (ponad 30 mln zł).

Wrzesień był przełomowym miesiącem dla funduszy akcji polskich szerokiego rynku, które pozyskały prawie 220 mln zł – najwięcej od kwietnia 2011 r. Wysokie saldo to głównie efekt wpłat do 2 funduszy. Quercus Agresywny pozyskał ponad 80 mln zł netto, a Legg Mason Akcji 45 mln zł netto. Wysoki napływ środków do Quercus Agresywnego mógł być częściowo spowodowany planowanym zamknięciem funduszu na nowe wpłaty od listopada tego roku.

Fundusze akcji były najchętniej wybieraną grupą funduszy we wrześniu. Bilans sprzedaży za 9 mies. tego roku wynosi już 2,8 mld zł. Więcej środków w tym czasie pozyskały jedynie fundusze gotówkowe i pieniężne - 6 mld zł netto. JAM