W którym OFE najwięcej na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać w 1999 roku uzbierały średnio ponad 36,6 tys. zł

Publikacja: 07.10.2013 19:56

W którym OFE najwięcej na koncie

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 13 obecnie działających funduszy (aktywa OFE Polsat przejęło w lipcu 2013r. PKO BP Bankowy OFE), uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 36,6 tys. zł. Kapitał na przyszłą emeryturę przewyższa odprowadzone w tym okresie składki o 13,8 tys. zł, czyli o ponad jedną trzecią. Dynamika kwartalna wartości środków na hipotetycznym koncie wyniosła +7,43 proc., co jest najlepszym wynikiem od trzech lat (w III kw. 2010 r. dynamika wyniosła +7,63 proc.). Najwięcej środków na koncie, na koniec września miał hipotetyczny klient ING OFE - 37,8 tys. zł, a najmniej klient AEGON OFE - niecałe 35,0 tys. zł.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźnik łączący zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W naszym podstawowym scenariuszu założyliśmy, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

W ciągu 3 ostatnich lat na nasze hipotetyczne konto wpłynęły środki w wysokości 1,8 tys. zł, co jest kwotą mniejszą o blisko1,4 tys. zł od tej, która zostałaby odprowadzona przy starym poziomie składek. W naszej symulacji uwzględniamy również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne, od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie od 3,4 proc. do 3,5 proc.. Na hipotetyczną wysokość konta OFE  w największym stopniu wpływają jednak wypracowane przez  zarządzających stopy zwrotu.

W ciągu ostatnich trzech lat działalności OFE, na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 36 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień września 2013 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych.

Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lata temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 1,9 tys. zł , czyli ok. +68 zł więcej od wniesionego kapitału.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, najwięcej powodów do zadowolenia mają uczestnicy Nordea OFE, którzy w ramach hipotetycznego konta odłożyli 1897,1 zł. Dwa kolejne wyniki należą do Amplico OFE (1878,5 zł) oraz ING OFE (1873,6 zł). Najmniej środków posiadają osoby, które swoje emerytury powierzyły AEGON OFE - 1836,2 zł. Największy hipotetyczny zysk wypracowało NORDEA OFE -103 zł, co jest wynikiem niemalże 2,5 krotnie wyższym od najgorszego wyniku – 42 zł należącego do AEGON OFE. Fundusz Nordea wyraźnie bije pozostałe OFE pod względem zysku. Jego wynik jest o jedną piątą wyższy od drugiego najlepszego rezultatu należącego do Amplico OFE.

Najwyższą stopę zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat wypracowały kolejno: Nordea OFE (+23,0 proc.), ING OFE i Allianz Polska OFE (+21,1 proc.), Amplico OFE (+20,4 proc.). Są to wyniki lepsze od benchmarku złożonego w 70 proc. z indeksu obligacji IROS, a w 30 proc. z indeksu WIG, który przez ostatnie 3 lata wzrósł o +18,1 proc.. Warto zauważyć, że w tym okresie tylko dwóm funduszom OFE Pocztylion oraz AEGON OFE nie udało się pobić benchmarku. Jednocześnie najsłabszy wynik osiągnął AEGON OFE, którego jednostka w ciągu ostatnich 36 miesięcy zyskała +17,3 proc..

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 13 obecnie działających funduszy (aktywa OFE Polsat przejęło w lipcu 2013r. PKO BP Bankowy OFE), uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 36,6 tys. zł. Kapitał na przyszłą emeryturę przewyższa odprowadzone w tym okresie składki o 13,8 tys. zł, czyli o ponad jedną trzecią. Dynamika kwartalna wartości środków na hipotetycznym koncie wyniosła +7,43 proc., co jest najlepszym wynikiem od trzech lat (w III kw. 2010 r. dynamika wyniosła +7,63 proc.). Najwięcej środków na koncie, na koniec września miał hipotetyczny klient ING OFE - 37,8 tys. zł, a najmniej klient AEGON OFE - niecałe 35,0 tys. zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora