W którym OFE najwięcej na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać w 1999 roku uzbierały średnio ponad 36,6 tys. zł

Publikacja: 07.10.2013 19:56

W którym OFE najwięcej na koncie

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 13 obecnie działających funduszy (aktywa OFE Polsat przejęło w lipcu 2013r. PKO BP Bankowy OFE), uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 36,6 tys. zł. Kapitał na przyszłą emeryturę przewyższa odprowadzone w tym okresie składki o 13,8 tys. zł, czyli o ponad jedną trzecią. Dynamika kwartalna wartości środków na hipotetycznym koncie wyniosła +7,43 proc., co jest najlepszym wynikiem od trzech lat (w III kw. 2010 r. dynamika wyniosła +7,63 proc.). Najwięcej środków na koncie, na koniec września miał hipotetyczny klient ING OFE - 37,8 tys. zł, a najmniej klient AEGON OFE - niecałe 35,0 tys. zł.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźnik łączący zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W naszym podstawowym scenariuszu założyliśmy, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

W ciągu 3 ostatnich lat na nasze hipotetyczne konto wpłynęły środki w wysokości 1,8 tys. zł, co jest kwotą mniejszą o blisko1,4 tys. zł od tej, która zostałaby odprowadzona przy starym poziomie składek. W naszej symulacji uwzględniamy również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne, od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie od 3,4 proc. do 3,5 proc.. Na hipotetyczną wysokość konta OFE  w największym stopniu wpływają jednak wypracowane przez  zarządzających stopy zwrotu.

W ciągu ostatnich trzech lat działalności OFE, na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 36 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień września 2013 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych.

Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lata temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 1,9 tys. zł , czyli ok. +68 zł więcej od wniesionego kapitału.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, najwięcej powodów do zadowolenia mają uczestnicy Nordea OFE, którzy w ramach hipotetycznego konta odłożyli 1897,1 zł. Dwa kolejne wyniki należą do Amplico OFE (1878,5 zł) oraz ING OFE (1873,6 zł). Najmniej środków posiadają osoby, które swoje emerytury powierzyły AEGON OFE - 1836,2 zł. Największy hipotetyczny zysk wypracowało NORDEA OFE -103 zł, co jest wynikiem niemalże 2,5 krotnie wyższym od najgorszego wyniku – 42 zł należącego do AEGON OFE. Fundusz Nordea wyraźnie bije pozostałe OFE pod względem zysku. Jego wynik jest o jedną piątą wyższy od drugiego najlepszego rezultatu należącego do Amplico OFE.

Najwyższą stopę zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat wypracowały kolejno: Nordea OFE (+23,0 proc.), ING OFE i Allianz Polska OFE (+21,1 proc.), Amplico OFE (+20,4 proc.). Są to wyniki lepsze od benchmarku złożonego w 70 proc. z indeksu obligacji IROS, a w 30 proc. z indeksu WIG, który przez ostatnie 3 lata wzrósł o +18,1 proc.. Warto zauważyć, że w tym okresie tylko dwóm funduszom OFE Pocztylion oraz AEGON OFE nie udało się pobić benchmarku. Jednocześnie najsłabszy wynik osiągnął AEGON OFE, którego jednostka w ciągu ostatnich 36 miesięcy zyskała +17,3 proc..

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 13 obecnie działających funduszy (aktywa OFE Polsat przejęło w lipcu 2013r. PKO BP Bankowy OFE), uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 36,6 tys. zł. Kapitał na przyszłą emeryturę przewyższa odprowadzone w tym okresie składki o 13,8 tys. zł, czyli o ponad jedną trzecią. Dynamika kwartalna wartości środków na hipotetycznym koncie wyniosła +7,43 proc., co jest najlepszym wynikiem od trzech lat (w III kw. 2010 r. dynamika wyniosła +7,63 proc.). Najwięcej środków na koncie, na koniec września miał hipotetyczny klient ING OFE - 37,8 tys. zł, a najmniej klient AEGON OFE - niecałe 35,0 tys. zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami