Zrzeszająca Powszechne Towarzystwa Emerytalne Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, przesłała do Jose Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej list wyrażający zaniepokojenie planami polskiego rządu w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Izba poprosiła KE o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

IGTE zwraca uwagę, że podczas konsultacji, rząd nie bierze pod uwagę żadnych argumentów ani opinii wybitnych ekonomistów, prawników i specjalistów. Izba alarmuje, że przejęcie obligacyjnej części OFE jest nacjonalizacją, a podjęte przez rząd kroki wcale nie zwiększą bezpieczeństwa emerytalnego.

- Zmuszenie funduszy emerytalnych do inwestowania niemal wyłącznie w akcje znacząco zwiększy ryzyko ich portfeli uniemożliwiając zarządzanie nimi w sposób korzystny dla ubezpieczonych - przestrzega IGTE.

Jak poinformowała nas Małgorzata Rusewicz, p.o. prezesa IGTE, Barosso już odpowiedział na list, informując, że zajmie się tą sprawą i przekazał ją do rozpatrzenia swojemu zastępcy - wiceprzewodniczącemu KE, komisarzowi ds. gospodarczych i walutowych Ollemu Rehnowi.

- List nie jest skargą, a prośbą do KE o przeprowadzenie analizy jakie będą skutki zmian w systemie dla rynku kapitałowego oraz dla przyszłych emerytów - tłumaczy Rusewicz.