Hojny system świadczeń społecznych

Prawie co drugi pięćdziesięciolatek, albo osoba starsza pobiera świadczenie społeczne. Gdyby nie prawo do wcześniejszych emerytur i przywilejów emerytalnych, to osób takich było niespełna 30 proc.

Publikacja: 29.09.2013 12:02

Hojny system świadczeń społecznych

Foto: Fotorzepa, Dąbrowski Mateusz

Tak wynika z badania, jakie niedawno opublikował GUS na temat "Przejścia z pracy na emeryturę". Co prawda badanie (wspólnie z ankietą BAEL) było robione w połowie 2012 roku, ale jego wyniki są aktualne także dzisiaj.

Kwestie przywilejów emerytalnych, ich wpływu na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zbyt wolno podnoszonego wieku emerytalny wybrzmiewają w czasie dyskusji na temat przyszłości ubezpieczeń społecznych. Co prawda rząd stara się kwestię zmian skoncentrować tylko na funkcjonowaniu II filaru i otwartych funduszy emerytalnych, ale ekonomiści zwracają uwagę na inne bolączki ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnych.

Z badania GUS wynika, że 47,5 proc. osób, które mają 50 – 69 lat otrzymuje świadczenia społeczne. Zaliczono do nich emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renty rodzinne), zasiłek lub świadczenie przedemerytalne oraz świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.  Nie brano pod uwagę zasiłków dla bezrobotnych oraz nie badano osób, które otrzymały emeryturę przed skończeniem 49 lat.

Z analiz GUS wynika, że zdecydowana większość osób 50+ (ponad 80 proc. otrzymuje emeryturę, co siódmej przyznano rentę, a niespełna 3 proc. (nieco ponad 101 tysięcy) ma zasiłek lub świadczenie przedemerytalne wskazało 101 tys. osób.

Z szacunków GUS wynika, iż gdyby nie istniała możliwość uzyskiwania uprawnień do wcześniejszej emerytury, tj. gdyby emeryturę pobierać mogły tylko kobiety w wieku co najmniej 60 lat oraz mężczyźni w wieku co najmniej 65 lat, to liczba emerytów  zmniejszyłaby się o 874 tys. osób. W badaniu nie uwzględniono osób, które zakończyły karierę zawodową przed 49 rokiem życia.

Na obciążenie finansowe, jakim są przywileje emerytalne zwracają uwagę organizacje przedsiębiorców. – We wszystkich krajach, w których systemu emerytalne są hojne, gdzie występują przywileje, tam niski jest poziom inwestycji prywatnych – zwraca uwagę Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. – W Polsce przywileje emerytalne rocznie kosztują ponad 20 mld zł, te pieniądze mogłyby być wydawane na inwestycje – dodaje Jeremi Mordasewicz.

Istniejące do niedawna prawo do wcześniejszych emerytur oraz możliwość otrzymania renty  skutkują tym, że wśród 60?64 – letnich panów  aż 66 proc. A wśród 55 – 59 letnich pań świadczenia społeczne ma cztery kobiety na dziesięć.

Analitycy GUS zwracają uwagę, iż ponad 27 proc. osób poniżej ustawowej granicy wieku emerytalnego korzysta ze świadczeń społecznych, przy czym nieznacznie wyższy jest odsetek dla mężczyzn niż dla kobiet (29,4 proc. wobec 24,3 proc.).

Z badania wynika, iż w hipotetycznej sytuacji, gdyby świadczenia te były przyznawane tylko osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, niespełna 30 proc. osób 50+ korzystałoby z świadczeń społecznych.

Tak wynika z badania, jakie niedawno opublikował GUS na temat "Przejścia z pracy na emeryturę". Co prawda badanie (wspólnie z ankietą BAEL) było robione w połowie 2012 roku, ale jego wyniki są aktualne także dzisiaj.

Kwestie przywilejów emerytalnych, ich wpływu na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zbyt wolno podnoszonego wieku emerytalny wybrzmiewają w czasie dyskusji na temat przyszłości ubezpieczeń społecznych. Co prawda rząd stara się kwestię zmian skoncentrować tylko na funkcjonowaniu II filaru i otwartych funduszy emerytalnych, ale ekonomiści zwracają uwagę na inne bolączki ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą