Fitch neutralnie odbiera zmiany w OFE

Zdaniem agencji ratingowej Fitch zmiany w OFE wydają się neutralne dla profilu kredytowego Polski

Publikacja: 10.09.2013 13:59

Fitch neutralnie odbiera zmiany w OFE

Foto: Bloomberg

Zmiany w OFE wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego Polski, przy założeniu, że progi ostrożnościowe relacji długu publicznego do PKB zostaną odpowiednio obniżone - ocenia agencja ratingowa Fitch. "Ogłoszone w ubiegłym tygodniu reformy systemu emerytalnego wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego państwa, przy założeniu, że władze dostosują limity długu publicznego w stopniu, w jakim wskutek zmian obniży się relacja długu publicznego do PKB" - napisano we wtorkowej nocie.

"Początkowy korzystny wpływ na relację długu publicznego do PKB może zostać zrównoważony spadkiem aktywów na zaspokojenie przyszłych emerytur i wynikającym z tego wzrostem długoterminowych zobowiązań państwa" - dodano.

Agencja zaznacza, że pełna ocena reform będzie możliwa, gdy znany będzie ostateczny kształt propozycji i towarzyszących zmianom ustaw.

Fitch zauważa, że wynikające ze zmian w systemie obniżenie relacji długu do PKB o 7-8 pkt. proc. zbliżyłoby Polskę do mediany państw z ratingami "A".

Agencja podkreśla, że kluczowa przy ocenie ratingu jest "zdolność rządu do zapewnienia trwałej poprawy finansów publicznych". Jako jedno z negatywnych ryzyk dla ratingu Fitch wskazuje możliwość znacznego luzowania fiskalnego, które może zagrozić średnioterminowej konsolidacji finansów publicznych.

W ocenie agencji "apetyt polityków na silniejszą redukcję deficytu zostanie przetestowany przed wyborami w 2014 i 2015".

W sierpniu Fitch obniżył perspektywę ratingu Polski z pozytywnej do stabilnej, tłumacząc to poślizgiem w konsolidacji fiskalnej i szkodom, jakie zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego dla długu w relacji do PKB wyrządziło wiarygodności fiskalnej Polski. Rating Polski to "A minus".

Rządowa propozycja zmian w systemie emerytalnym zakłada przekazanie części obligacyjnej OFE do ZUS, gdzie środki te trafiłyby na subkonta. Byłyby waloryzowane i dziedziczone, podobnie jak pozostałe środki na tych subkontach. Ponadto obywatele będą mogli dokonywać wyboru, czy chcą, by ich składki emerytalne trafiały do ZUS, czy do OFE. Do części akcyjnej OFE wpływałaby składka w wysokości 2,92 proc.

Po wprowadzeniu zmian w systemie emerytalnym OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa. Zapowiedziano ponadto liberalizację polityki inwestycyjnej OFE oraz zniesie benchmarku.

Ministerstwo Finansów szacuje, że zmiany w systemie emerytalnym przyniosą w budżecie na 2014 rok skutek szacowany na ok. 9 mld zł. Są to głównie oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego szacowane na ok. 4,8 mld zł. i zmniejszenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, szacowane na ok. 4,5 mld zł.

Z wyliczeń resortu wynika również, że przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS spowoduje obniżenie długu publicznego w relacji do PKB o ok. 8 proc. w ujęciu unijnym (zgodnie z metodologią UE dług publiczny Polski w I kw. 2013 r. wyniósł 57,3 proc.) i nieco mniej w ujęciu polskim.

Zmiany w OFE wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego Polski, przy założeniu, że progi ostrożnościowe relacji długu publicznego do PKB zostaną odpowiednio obniżone - ocenia agencja ratingowa Fitch. "Ogłoszone w ubiegłym tygodniu reformy systemu emerytalnego wydają się generalnie neutralne dla profilu kredytowego państwa, przy założeniu, że władze dostosują limity długu publicznego w stopniu, w jakim wskutek zmian obniży się relacja długu publicznego do PKB" - napisano we wtorkowej nocie.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami