Jak przekonuje BCC w stanowisku na temat rządowego raportu z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego, przejęcie przez Skarb Państwa nagromadzonych w II filarze ok. 300 mld zł ma pomóc w wyjściu z procedury nadmiernego deficytu bez politycznie bardziej kosztownych reform finansów publicznych. Żaden z zaprezentowanych przez rząd wariantów nie umacnia sytuacji ubezpieczonego oraz nie chroni interesów polskiej gospodarki i firm. Resorty pracy i finansów powinny dokonać rzetelnego przeglądu całości systemu emerytalnego, a nie tylko OFE, oraz przedstawić harmonogram działań naprawczych. Katalog niezbędnych zmian we wszystkich filarach emerytalnych jest znany, ale potrzeba woli politycznej aby go wdrożyć.

Jak pisze Wojciech Nagel, ekspert BCC, wnioskowa część raportu przedstawia propozycje dotyczące tylko OFE. Metodologia porównywania efektywności OFE i ZUS nie bierze pod uwagę faktu, iż stopa waloryzacji  zapisów kapitałowych na kontach i subkontach w ZUS-ie  posiada charakter polityczny, a nie rynkowy.

- Wymowa raportu skłania ku stwierdzeniu, iż każdy z przedstawionych wariantów prowadzi do wygaszenia filaru kapitałowego i likwidacji OFE. Przejęcie przez Skarb Państwa nagromadzonych w filarze II blisko 300 mld zł środków, ma pomóc w wyjściu z procedury nadmiernego deficytu bez politycznie bardziej kosztownych reform finansów publicznych. Procedura została w 2013 r. przedłużona w stosunku do Polski o kolejne dwa lata. Należy zatem stwierdzić, iż żaden z zaprezentowanych przez rząd wariantów nie umacnia sytuacji ubezpieczonego oraz nie chroni interesów polskiej gospodarki i firm, szczególnie tych, które są obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych - pisze Nagel.

Business Centre Club popiera  także wnioski i rekomendacje zawarte w przedstawionym przez Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego (KOBE) kontrraporcie do rządowego raportu z „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego". Autorzy analizy KOBE, m.in. główny ekonomista BCC – prof. Stanisław Gomułka, wykazują fundamentalne błędy w ocenie faktów, stronnicze przemilczenia i zafałszowania zawarte w rządowym raporcie.