Drogie oszczędzanie w rozwiązaniach dostępnych od 250 zł

Analizy Online porównały kolejne programy ze składką regularna. Tym razem w wysokości 250 zł miesięcznie.

Publikacja: 23.07.2013 11:46

HDI Gerling – Mega Posag

- to ubezpieczenie posagowe z UFK, oferowane w 3 wariantach: silver, gold i platinum, różniących się głównie opłatami. Dla składki w wysokości 250 zł/mies. dostępny jest wariant Platinum. Towarzystwo pobiera opłatę za prowadzenie umowy ubezpieczenia oraz opłatę polisową. Jak we wszystkich wariantach tego ubezpieczenia min. suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł. Do wyboru jest 79 funduszy. Opłata administracyjna za udostępnienie funduszy wynosi 0 proc.- 0,1875 proc. miesięcznie. Dodatkowo naliczana jest opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 2 proc. od każdej składki. W przypadku częściowego lub całkowitego wykupu polisy w pierwszych 11 latach jej trwania towarzystwo pobiera opłatę od wykupu. W 1. i 2. roku jest to 95 proc. wartości rachunku, w trzecim 75 proc., w czwartym 65 proc. itd. do 0 proc. w 12 .roku trwania umowy.

Skandia Benefit

to rozwiązanie Skandia TUnŻ. W odróżnieniu do programu Skandia Future, który jest dedykowany dla ludzi młodych (20+), Skandia Benefit jest skierowany do osób w wieku 50+. Zachętą do rozpoczęcia oszczędzania ma być podniesiony poziom alokacji pierwszorocznej składki o 15 proc.. Od składki 250 zł/mies. dostępny jest wyłącznie wariant produktu „10/10" (oznacza czas trwania okresu bazowego (10 lat), okres przez jaki jest naliczana i pobierana opłata likwidacyjna (20 lat ale zawsze jako  proc. wartości środków zgromadzonych przez okres bazowy wynoszący 10 lat)). Dodatkowo w wariancie tym opłata od aktywów zgromadzonych w ramach części bazowej rachunku (wpłaconej w okresie bazowym) wynosi 2,9 proc. rocznie, a w kolejnych latach zostaje obniżona do 1,45 proc.. Dodatkowo decydując się na portfele modelowe musimy ponieść kolejną opłatę w wysokości 0,5-0,9 proc. w skali roku. Z innych ważnych opłat należy wyróżnić opłatę administracyjną w wysokości 11,29 zł miesięcznie. Podobnie jak w innych rozwiązaniach Skandia TUnŻ, również tutaj oferta inwestycyjna jest jedną z najszerszych na rynku. Składa się na nią kilkadziesiąt UFK (denominowanych w PLN, USD i EUR), portfele modelowe i usługi takie jak Multinavigator, Rebalancing czy Skandia Navigo.

Plan Inwestycyjny Selekt

to ubezpieczeniowe rozwiązanie inwestycyjne oferowana przez Axa Życie TU Podobnie jak w rozwiązaniu Skandia Benefit, również w tym przypadku, dodatkową zachętą ma być podwyższona alokacja składki. W wariancie I, w pierwszym roku jest to dodatkowe 10 proc., a w 10 i 15 roku inwestowania do rachunku dodawana jest premia w wysokości odpowiednio 20 i 40 proc. wartości składki pierwszorocznej. Niestety oprócz premii i dodatkowej alokacji towarzystwo nalicza niemałe opłaty za prowadzenie programu. Od pierwszego do 10 roku pobierana jest opłata administracyjna, która wynosi 0,39 proc. wartości j.u. pochodzących ze składek wymagalnych w pierwszych 24 miesiącach ubezpieczenia. Od 4 roku polisowego pobierana jest opłata za zarządzanie UFK, która wynosi od 1,95 proc. do 2,8 proc. rocznie.  W przypadku transferu środków do funduszy wycenianych w walucie obcej pobierana jest opłata za przewalutowanie w wysokości 0,15 proc. wartości transferowanych środków. Wskaźnik wykupu wynosi 100 proc. dopiero od 20 roku polisowego, przy czym od 11 roku wynosi 99,5 proc.. Program oferuje łącznie 20 UFK (w tym 4 portfele).

Ostatnim z opisywanych programów jest program stworzony przez Nordea Polska TUnŻ dla klientów Getin Noble Bank - Noble Solution. Podobne programy zostały utworzone dla klientów Open Finance czy Home Broker, jednak z powodu niewielkich różnic pomiędzy tymi rozwiązaniami postanowiliśmy opisać tylko jeden z nich. Platforma UFK składa się z 92 funduszy, a alokacji środków można dokonywać z dokładności do 0,5 proc.. Opłata za zarządzanie funduszami zewnętrznymi wynosi 2,45 proc. w skali roku w pierwszych 10 latach, a następnie 1,5 proc.. Inne opłaty są dla funduszy zarządzanych przez Nordea Polska TUnŻ i Portfele Funduszy (2,45-3,99 proc. w pierwszych 10 latach i 1,91-3,07 proc. w kolejnych). Opłata administracyjna za prowadzenie rachunku wynosi 9,99 zł miesięcznie. Minimalna wartość składki dodatkowej to 500 zł. Wartość wykupu nie zostaje pomniejszana przez pobranie opłaty likwidacyjnej po 10 latach trwania polisy.

 

Jak podają Analizy Online, zestawiając koszty programów i ujmując je jako procent wpłaconych składek najtańszym rozwiązaniem po 10 latach oszczędzania okazał się PI Selekt i Noble Solution. Biorąc pod uwagę wyłącznie koszty prowadzenia programu, nie najgorzej wypadł również produkt Skandia Future. W 20-letnim scenariuszu najmniej kosztowny okazał się program Aspecta Profit, który był z kolei najdroższy w scenariuszu 10 letnim i ponownie PI Selekt. Najmniej korzystnie wypadł Mega Posag i oferta Skandia TUnŻ.

Warto zauważyć, że średnia wysokość wszystkich opłat po 20 latach trwania programu wynosi 19,3 proc. Co ciekawe, średnia wysokość opłat w omawianych w ostatnich dwóch porównaniach programach dostępnych od 200 zł/mies. wyniosła 16,2 proc. Przy czym wśród programów dostępnych u wybranych dystrybutorów było to 18,52 proc., a wśród tych dostępnych na szerokim rynku było to 14,26 proc. Oznacza to, że statystyczny Polak decydując się na odkładanie 250 zł miesięcznie wyjdzie na tym korzystniej wybierając jedno z rozwiązań dostępnych od 200 zł/mies., a nie od 250 zł/mies.

HDI Gerling – Mega Posag

- to ubezpieczenie posagowe z UFK, oferowane w 3 wariantach: silver, gold i platinum, różniących się głównie opłatami. Dla składki w wysokości 250 zł/mies. dostępny jest wariant Platinum. Towarzystwo pobiera opłatę za prowadzenie umowy ubezpieczenia oraz opłatę polisową. Jak we wszystkich wariantach tego ubezpieczenia min. suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł. Do wyboru jest 79 funduszy. Opłata administracyjna za udostępnienie funduszy wynosi 0 proc.- 0,1875 proc. miesięcznie. Dodatkowo naliczana jest opłata za prowadzenie rachunku w wysokości 2 proc. od każdej składki. W przypadku częściowego lub całkowitego wykupu polisy w pierwszych 11 latach jej trwania towarzystwo pobiera opłatę od wykupu. W 1. i 2. roku jest to 95 proc. wartości rachunku, w trzecim 75 proc., w czwartym 65 proc. itd. do 0 proc. w 12 .roku trwania umowy.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami