Spory zysk dobrowolnych funduszy w I półroczu

Prawie 8 proc. zarobiły przeciętnie dobrowolne fundusze emerytalne w pierwszym półroczu tego roku

Publikacja: 17.07.2013 01:54

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne. To drugi typ funduszy, obok otwartych, którymi mogą zarządzać. W DFE lokowane są jednak nie obowiązkowe składki emerytalne jak w OFE, ale dodatkowe i dobrowolne oszczędności Polaków na emeryturę.

Składki osób, które zdecydują się otworzyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub indywidualne konto emerytalne (IKE, nie wszystkie towarzystwa oferują te drugie konto) w towarzystwie emerytalnych lokowane są właśnie w dobrowolnym funduszu.

11 139 zł to maksymalna kwota, którą można wpłacić na indywidualne konto emerytalne (IKE) w 2013 roku

W pierwszej połowie tego roku otwarte fundusze emerytalne miały niewielką stratę wynoszącą -0,63 proc., ze względu na pogorszenie koniunktury na rynku kapitałowym. O ile tylko jednemu otwartemu funduszowi emerytalnemu udało się wypracować zysk w tym okresie, to w przypadku DFE tylko jeden miał stratę.

Przeciętny wynik z inwestycji dziewięciu dobrowolnych funduszy wyniósł  7,9 proc. Korzystny okazał się dla nich przede wszystkim drugi kwartał.

Ujemny wynik dotyczy Allianz Polska DFE (-0,18 proc.), w pozostałych funduszach zysk sięga od 2,5 do 26 proc. Najwyższym zyskiem przekraczających 20 proc. może pochwalić się ING (26 proc.) oraz MetLife Amplico DFE (20,3 proc.).

 

Stopa DFE w I półroczu 2013 r., w proc.

Źródło: wyliczenia własne

 

Trzeba mieć jednak na uwadze, że tak duże różnice w stopach zwrotu DFE wynikają ze składu portfela (niektóre DFE nie miały w ogóle akcji na koniec 2012 r.) oraz z niewielkich aktywów w zarządzaniu (łatwo można dopasować się do koniunktury na giełdzie).

4231,2 zł to maksymalna kwota jaką można odłożyć na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w tym roku. Ostateczna kwota wpłaty zależy od zarobków. Zgodnie z prawem na IKZE można bowiem wpłacić 4 proc. podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej. Nie więcej jednak niż 4 proc. od 30-krotności średnich zarobków za rok poprzedni, co daje kwotę 4,2 tys. zł w 2013 r.

Dziewięć towarzystw emerytalnych zdecydowało się na wprowadzenie do oferty dodatkowych produktów służących do oszczędzania (jak IKZE czy IKE). W tym gronie są: PZU, Amplico, Nordea, Allianz, PKO BP Bankowy, ING, Pekao, Pocztylion-Arka, a ostatnim Generali. Według ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec marca 2013 roku należało do nich 130 tys. członków. Trzeba mieć na uwadze, że na większość założonych kont nie wpłynęły żadne składki, czyli są to puste konta. Łączna wartość aktywów netto DFE kształtowała się na poziomie 13 mln zł na koniec marca.

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne. To drugi typ funduszy, obok otwartych, którymi mogą zarządzać. W DFE lokowane są jednak nie obowiązkowe składki emerytalne jak w OFE, ale dodatkowe i dobrowolne oszczędności Polaków na emeryturę.

Składki osób, które zdecydują się otworzyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub indywidualne konto emerytalne (IKE, nie wszystkie towarzystwa oferują te drugie konto) w towarzystwie emerytalnych lokowane są właśnie w dobrowolnym funduszu.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami