izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych rozpoczęła właśnie wydawanie newslettera. Jak tłumaczy chce, by przyjęte rozwiązania "były możliwie korzystne dla członków OFE".

- Aby jednak tak się stało, publiczna debata wokół funduszy emerytalnych musi opierać się na rzetelnych liczbach, prawdziwych faktach i dobrze uzasadnionych opiniach. W newsletterze, który od dziś będziemy przygotowywać, chcemy takie właśnie liczby, fakty i opinie pokazywać -  napisała Izba.

Na pierwszym numerze tłumaczy skąd wzięło się 17 mld zł pobranych opłat. Publikuje infografikę opartą na oficjalnych danych KNF, która pokazuje, że z pobranych od 2000 do 2012 r. 16,7 mld zł opłat, z których znaczna część jest obowiązkowa, zysk PTE wyniósł 4,9 mld zł.

 

 

Jak zaznacza Izba kwoty te nie uwzględniają kosztów poniesionych w 1999 r. przez PTE, związanych z uruchomieniem OFE. Zysk 4,9 mld zł został więc wypracowany przez 13 lat, przez 14 PTE działających obecnie na rynku otwartych funduszy emerytalnych (na początku 2000 r. było ich 21). - Jest to kwota ponad trzykrotnie niższa, niż ta, którą w postaci opłat pobrały PTE i którą wielu dyskutantów traktuje jak zysk towarzystw - czytamy w newsletterze.

ych funduszy emerytalnych (na początku 2000 r. było ich 21). Jest to kwota ponad trzykrotnie niższa, niż ta, którą w postaci opłat pobrały PTE i którą wielu dyskutantów traktuje jak zysk towarzystw.