Gdzie najtaniej ze składką regularną 200 zł?

Analizy Online porównały programy ze składką regularną dostępne od 200 zł miesięcznie. Skupiły się na pięciu rozwiązaniach różnych ubezpieczycieli dostępnych w sieciach wewnętrznych lub/i zewnętrznych

Publikacja: 12.07.2013 02:43

Nie oznacza to, że tego typu programów jest tylko tyle. Te pięć towarzystw oferuje łącznie znacznie więcej programów ze składką min. 200 zł, jednak często są one bardzo do siebie podobne lub są dedykowane tylko konkretnym „kanałom sprzedaży" -  piszą Analizy Online.

Multi PIN 2.1 – to jeden z dwóch (obok Multi PIN 2.2) nowych produktów Aegon TUnŻ z rodziny Multi PIN. Mamy tu dwie możliwości oszczędzania: tradycyjną, gdzie wybieramy i lokujemy samodzielnie środki w UFK (Otwarta Platforma Inwestycyjna) oraz taką, gdzie powierzamy swoje oszczędności specjalistom z grupy Aegon, poprzez wybór programu dynamicznego lub zrównoważonego (Zarządzana Platforma Inwestycyjna). Największym zaskoczeniem dla inwestora może okazać się forma pobierania opłat. Ubezpieczyciel pobiera opłatę za dystrybucję i wystawienie polisy w wysokości 99 proc. składek regularnych należnych w pierwszym roku polisowym, a następnie wypłaca ją w formie premii po Pierwszym Okresie Inwestycji, którego czas określamy samodzielnie w przedziale 10-15 lat. W przypadku rezygnacji z polisy przed końcem POI pobierane jest dodatkowe 260 zł (jako część kwotowa opłaty za dystrybucję) i opłata za likwidację polisy w wysokości 280 zł. Towarzystwo pobiera także opłatę „obsługową", której wysokość zależy od czasu trwania POI i wysokości wpłacanej składki. Dzieli się na część naliczaną procentowo (od 1 do 3,3 proc. w skali roku) i kwotowo, gdzie naliczana jest od drugiego roku polisowego. Dla składek „urocznionych" od 2400 do 3599 zł wynosi 10 zł/mies., powyżej tej kwoty - 10 zł/mies. w drugim roku i o złotówkę mniej w kolejnych latach polisowych. Za zarządzanie środkami na ZPI pobierana jest dodatkowa opłata. Od każdej składki dodatkowej, przed opłaceniem składek regularnych za 5 lat, Aegon TUnŻ pobiera 1,725 proc. Z innych opłat należy wymienić opłatę za przewalutowanie (ponieważ mamy możliwość inwestowania w USD, EUR i CHF). Czas konwersji w przypadku transferu bądź alokacji składki wynosi 5-7 dni. Otwarta Platforma Inwestycyjna daje możliwość lokowania środków w 58 różnych UFK.  W programie jest obowiązkowa waloryzacja składki w wysokości 3 proc. rocznie.

Allianz Invest – to rozwiązanie TU Allianz Życie Polska konstrukcją zbliżone do powszechnie spotykanych programów oszczędnościowych. 100% wpłacanych środków jest alokowanych w UFK, których inwestor ma do wyboru 40. Czas alokacji składki to maksymalnie 5 dni roboczych. Okres prolongaty wynosi 30 dni. Indeksacja składek jest nieobowiązkowa.  Ubezpieczyciel pobiera opłatę administracyjną w wysokości 1,5 proc. rocznie; miesięcznie, z dołu. Dodatkowo co miesiąc naliczana jest opłata obsługowa w wysokości 5 zł miesięcznie. Zawieszenie opłaty składek można dokonać po 2 latach, maksymalnie na okres 12 miesięcy i nie częściej jak raz na 4 lata. Częściowy wykup polisy jest dostępny od piątego roku trwania polisy. Opłata od każdej wpłaconej składki dodatkowej (tutaj doraźnej) wynosi 2 proc. Wartość wykupu polisy wynosi 100 proc. wartości rachunku od 9. roku polisowego. Wcześniej ubezpieczyciel nalicza i pobiera opłaty likwidacyjne.

Ubezpieczenie Inwestycyjne Kapitalna Przyszłość oferowane przez Aviva TUnŻ zawierane jest na czas nieokreślony.  Określony jest jednak czas naliczania i pobierania opłat likwidacyjnych i wynosi 119 miesięcy, przy czym już po 5 latach są one stosunkowo niewysokie. Wpłacana składka inwestowana jest w ciągu 7 dni roboczych. Na początku miesiąca pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 8,50 zł (jeżeli składka opłacana jest miesięcznie), a dodatkowo od 1 do 5 roku ubezpieczenia, opłata transakcyjna w wysokości 0,1625 proc. miesięcznie. Za więcej niż 3 zmiany funduszy na rachunku lub więcej niż 1 zmianę alokacji składki, pobierana jest opłata za zmianę funduszy w wysokości 20 zł. Opłata za zarządzanie i administrację UFK, będącymi funduszami własnymi, zarządzanymi przez Aviva, wynosi od 0 do 3,2 proc. Opłata ta obniża wartość jednostki.

Skandia Future to program inwestycyjno-oszczędnościowy Skandia Życie TU. Okres ubezpieczenia jest określony i może wynosić 15, 20, 25 lub 30 lat  Minimalna wysokość składki dodatkowej to 1000 zł, natomiast składki regularne mogą być nadpłacane i są wtedy inwestowane. Po 3 latach możemy zawiesić wpłaty składek. Opłata wstępna od każdej składki regularnej to 0 proc., od dodatkowej 2 proc. Na początku miesiąca pobierana jest opłata administracyjna (obecnie 11,29 zł). Opłata od aktywów (za zarządzanie UFK) jest uzależniona od wysokości wpłacanej składki regularnej i wynosi 2-3,2 proc. rocznie w okresie bazowym, i od 1-1,6 proc. później.  Oferta inwestycyjna jest jedną z najszerszych na rynku. Składa się na nią kilkadziesiąt UFK (denominowanych w PLN, USD i EUR), portfele modelowe i usługi takie jak Multinavigator, Rebalancing czy Skandia Navigo.

Best Invest – to produkt ING TUnŻ dedykowany zewnętrznej sieci sprzedaży. Czas trwania umowy jest nieokreślony ale opłaty likwidacyjne „zachęcają" nas do oszczędzania przynajmniej w 10-letnim horyzoncie. Oferta inwestycyjna to aktualnie 30 UFK (w tym fundusze cyklu życia) i wyjątkowo elastyczne konto składek dodatkowych. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 50. roku życia. Po 3 latach możemy zawiesić czasowo opłacanie składek, możemy również dokonać częściowego wykupu rachunku, co jednak wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat. Unikatowym rozwiązaniem jest możliwość wycofania środków w dowolnej chwili, z pominięciem opłaty likwidacyjnej, w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania ubezpieczonego. Program można rozszerzyć o IKE i IKZE. ING TUnŻ pobiera co miesiąc opłatę operacyjną za zarządzanie UFK, w wysokości 1,70-2,3 proc. rocznie od 1. do 10. roku polisowego, a następnie zawsze 0,7 proc. Również w cyklu miesięcznym naliczana jest opłata administracyjna w wysokości 9,80 zł.

 

 

Patrząc na zestawienie kosztów można stwierdzić, że dotychczas istniejąca reguła sprawdza się również w tym przypadku: im słabsze parametry typu czas wyceny, transfer, alokacje (liczba i czas dokonywania), tym jego koszty niższe. Nie jest to oczywiście reguła bez wyjątków ale z pewnością powtarzająca się dość regularnie prawidłowość. jak podkreślają Analizy Online, zdecydowanie najtańszym produktem jest program Aviva TUnŻ (jedynie w rocznym horyzoncie nieznacznie tańszy jest produkt Allianz Invest). Po 10 latach najdroższym rozwiązaniem, ze względu na długi czas naliczania opłaty likwidacyjnej i wysokiej opłaty za zarządzanie, jest Skandia Future.

 

Nie oznacza to, że tego typu programów jest tylko tyle. Te pięć towarzystw oferuje łącznie znacznie więcej programów ze składką min. 200 zł, jednak często są one bardzo do siebie podobne lub są dedykowane tylko konkretnym „kanałom sprzedaży" -  piszą Analizy Online.

Multi PIN 2.1 – to jeden z dwóch (obok Multi PIN 2.2) nowych produktów Aegon TUnŻ z rodziny Multi PIN. Mamy tu dwie możliwości oszczędzania: tradycyjną, gdzie wybieramy i lokujemy samodzielnie środki w UFK (Otwarta Platforma Inwestycyjna) oraz taką, gdzie powierzamy swoje oszczędności specjalistom z grupy Aegon, poprzez wybór programu dynamicznego lub zrównoważonego (Zarządzana Platforma Inwestycyjna). Największym zaskoczeniem dla inwestora może okazać się forma pobierania opłat. Ubezpieczyciel pobiera opłatę za dystrybucję i wystawienie polisy w wysokości 99 proc. składek regularnych należnych w pierwszym roku polisowym, a następnie wypłaca ją w formie premii po Pierwszym Okresie Inwestycji, którego czas określamy samodzielnie w przedziale 10-15 lat. W przypadku rezygnacji z polisy przed końcem POI pobierane jest dodatkowe 260 zł (jako część kwotowa opłaty za dystrybucję) i opłata za likwidację polisy w wysokości 280 zł. Towarzystwo pobiera także opłatę „obsługową", której wysokość zależy od czasu trwania POI i wysokości wpłacanej składki. Dzieli się na część naliczaną procentowo (od 1 do 3,3 proc. w skali roku) i kwotowo, gdzie naliczana jest od drugiego roku polisowego. Dla składek „urocznionych" od 2400 do 3599 zł wynosi 10 zł/mies., powyżej tej kwoty - 10 zł/mies. w drugim roku i o złotówkę mniej w kolejnych latach polisowych. Za zarządzanie środkami na ZPI pobierana jest dodatkowa opłata. Od każdej składki dodatkowej, przed opłaceniem składek regularnych za 5 lat, Aegon TUnŻ pobiera 1,725 proc. Z innych opłat należy wymienić opłatę za przewalutowanie (ponieważ mamy możliwość inwestowania w USD, EUR i CHF). Czas konwersji w przypadku transferu bądź alokacji składki wynosi 5-7 dni. Otwarta Platforma Inwestycyjna daje możliwość lokowania środków w 58 różnych UFK.  W programie jest obowiązkowa waloryzacja składki w wysokości 3 proc. rocznie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami