Tylko Nordea na plusie

Nordea, Pocztylion i ING najlepiej poradziły sobie w pierwszej połowie tego roku.

Publikacja: 11.07.2013 05:44

Tylko Nordea na plusie

Foto: Bloomberg

Tylko jednemu funduszowi emerytalnemu, Nordei, udało się wypracować zysk w pierwszym półroczu 2013. Zarobek  był co prawda niewielki, 0,4 proc., ale konkurenci znaleźli się pod kreską. Taki wynik to w dużej mierze efekt dobrego drugiego kwartału. Wtedy stopa zwrotu Nordei wyniosła 1,23 proc. i była najwyższa w całej grupie OFE.

– W pierwszym półroczu spadały kursy zarówno polskich akcji, jak i obligacji skarbowych. W takim otoczeniu rynkowym dodatnia stopa zwrotu Nordea OFE prezentuje się przyzwoicie. Jest to zasługa przede wszystkim dobrej selekcji akcji znajdujących się w portfelu – tłumaczy Marcin Petelski, główny zarządzający portfelem akcji w Nordea PTE.

Nie tylko dwa ostatnie kwartały są udane dla tego funduszu. Od pewnego czasu wyraźnie poprawia on wyniki. Pod względem stóp zwrotu osiąganych w dłuższych okresach (analizowaliśmy okresy od roku do ponad 13 lat) Nordea często jest pierwsza albo w pierwszej trójce.

Duży też radzi sobie dobrze

Kolejne miejsca w zestawieniu obejmującym sześć pierwszych miesięcy 2013 r. zajmują: Pocztylion i ING. Ich straty w tym w okresie wynoszą odpowiednio 0,16 i 0,19 proc.

W przypadku Pocztyliona o takim wyniku także zadecydował drugi kwartał. Funduszowi udało się wtedy zarobić 0,68 proc. (zajął drugie miejsce).

Jednak w przeciwieństwie do Nordei, Pocztylion nie może pochwalić się dobrymi rezultatami w dłuższych okresach. Zwykle znajduje się w dole zestawień. W najdłuższych okresach jest nawet ostatni.

Inaczej wygląda sytuacja największego na rynku funduszu emerytalnego, ING. W rankingach obejmujących stopy zwrotu uzyskiwane w dłuższych terminach plasuje się zwykle wysoko, a w najdłuższych okresach jest numerem jeden. Jak widać mylili się ci, którzy przekonywali, że duże fundusze nie będą w stanie osiągać konkurencyjnych wyników.

Ważny dobór akcji

Jeszcze w maju wydawało się, że pierwsza połowa roku będzie udana dla funduszy emerytalnych. Wszyscy liczyli na kilkuprocentowe zyski. Jednak sytuacja na giełdzie w czerwcu okazała się niekorzystna. Odbiło się to na wynikach OFE. W samym tylko czerwcu straciły średnio 3,3 proc., a w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 0,63 proc.

Jak podkreśla Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes i szefowa inwestycji w ING PTE, w ostatnich sześciu miesiącach mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła do ok. 3 proc., by potem podnieść się do 4,5 proc. Wahania, choć trochę mniejsze, dotyczyły również papierów o krótszym okresie wykupu. Wynikało to z sytuacji globalnej i stwarzało duże możliwości do spekulowania na tym rynku.

Sytuacja na warszawskiej giełdzie też była niekorzystna.  Wpływ na to miały nie tylko wydarzenia na rynkach globalnych (np. zapowiedź ograniczenia „druku pieniądza" przez  FED), ale też wywołanie w Polsce dyskusji na temat przyszłości OFE. Raport przygotowany przez resorty: finansów i pracy został źle oceniony przez wielu ekonomistów.

W takich warunkach rynkowych kluczem do sukcesu okazała się konsekwentna polityka inwestowania w akcje spółek o trwałych przewagach konkurencyjnych i ponadprzeciętnej jakości zarządzania.

Niepewność trwa

Zapowiedź wprowadzenia zmian w funduszach emerytalnych dalej będzie wpływać na rynek akcji. Ostateczna decyzja rządu w tej sprawie ma zapaść do końca sierpnia.

– Rynek uwzględnia teraz w wycenach papierów najbardziej negatywny scenariusz. Jeśli okaże się on lepszy od oczekiwań, na giełdzie może dojść do odbicia. Ale na razie nie spodziewałabym się fajerwerków, raczej sporej niepewności – mówi Ewa Radkowska-Świętoń.

Po trzech miesiącach wzrostu, w czerwcu aktywa funduszy emerytalnych zmalały o 8,4 mld zł. Łączna ich wartość spadła do 272,1 mld zł, wynika z wyliczeń Analiz Online. Ale aktywa OFE wciąż są o 2,55 mld zł (0,95 proc.) wyższe niż na koniec 2012 r. W pierwszej połowie roku ZUS przekazał funduszom 4,5 mld zł w formie bieżących składek.

 

Opinia

Michał Oleszkiewicz | zarządzający portfelem dłużnym, Nordea PTE

W minionym kwartale przecenie uległy zarówno akcje, jak i obligacje długoterminowe. O ile jeszcze w kwietniu kursy papierów skarbowych rosły, w maju zakończył się ich kilkunastomiesięczny trend aprecjacyjny, do czego przyczyniły się spadki cen na zagranicznych rynkach obligacji, dyskontujących stopniowe ograniczanie ekspansywnej polityki pieniężnej Fed. W drugiej połowie czerwca wyprzedaż papierów skarbowych uległa nasileniu, znacząco spadły również ceny akcji, gdzie dodatkowym źródłem niepewności były rządowe plany ograniczenia działalności OFE. W perspektywie ostatnich miesięcy relatywnie najlepiej radziły sobie fundusze koncentrujące się na selekcji dobrze zarządzanych, generujących gotówkę spółek o ciekawym modelu biznesowym w akcyjnej części portfela.

 

Subiektywna ocena inwestowania

> stabilnie; ? poprawa; ? pod obserwacją; ? pogorszenie

? AEGON

Ma najsłabszy ze wszystkich OFE  wynik za pierwsze półrocze 2013. Także w dłuższych okresach nie wypada zbyt dobrze.

> ALLIANZ

Ostatnie sześć miesięcy nie było dobrym okresem dla tego funduszu, ale na wyniki w dłuższym terminie nie ma co narzekać. Wciąż należy do grupy stabilnie inwestujących funduszy.

? AVIVA

W ostatnim czasie widać poprawę, choć ostatniego półrocza fundusz nie może zaliczyć do udanych. W dłuższych okresach bywa różnie.

? AXA

Fundusz ten konsekwentnie utrzymuje niskie zaangażowanie w akcje. Ale nie pomogło mu to specjalnie w ostatnim półroczu, gdy na giełdzie dominowały spadki.

? GENERALI

Ten fundusz ma słabszy okres po wielu latach plasowania się w czołówce.

> ING

Największy na rynku fundusz emerytalny radzi sobie dobrze. W zestawieniu obejmującym wyniki pierwszego półrocza jest trzeci, w dłuższych okresach też znajduje się wysoko. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu dotyczącym najdłuższych okresów inwestowania. Dlatego przyznaliśmy ocenę: stabilnie.

> METLIFE AMPLICO

Od dłuższego czasu należy do grona funduszy inwestujących stabilnie i osiągających dobre wyniki. W każdym z analizowanych przez nas okresów nie spada poniżej piątego miejsca.

> NORDEA

Jedyny fundusz, który w pierwszym półroczu 2013 miał zysk. Poprawia wyniki już od dłuższego czasu. W zestawieniach obejmujących okresy od roku do czterech lat jest pierwszy.

? PEKAO

Różnie wypada w rankingach, bywa na górze, ale nierzadko ląduje też na dole zestawień.

? PKO BP BANKOWY

Jego strata w pierwszym półroczu 2013 była dość niska. Także w okresach do pięciu lat inwestowania wypada dobrze. W lipcu połączy się z funduszem Polsat.

? POCZTYLION

Po pierwszym półroczu jest drugi, a wynik za ostatnie 12 miesięcy zapewnia mu szóstą pozycję. Niestety w dłuższych okresach wypada gorzej.

? POLSAT

To ostatnia subiektywna ocena tego funduszu. 19 lipca zniknie z rynku, bo połączy się z PKO BP Bankowym OFE. W analizowanych przez nas okresach często zajmuje ostatnią pozycję.

? PZU ZŁOTA JESIEŃ

Fundusz ten miał niezłe pierwsze półrocze, ale wyraźnej pozytywnej zmiany nie widać. Zwykle plasuje się w połowie zestawień obejmujących różne okresy. W najdłuższych terminach jest lepiej (np. czwarta pozycja).

? WARTA

Zajmuje przeciętne miejsca w rankingach za ostatnie lata, ale widać poprawę. Niewykluczone, że niedługo podobnie jak Polsat zniknie z rynku. Chce go przejąć PTE Allianz Polska.

Tylko jednemu funduszowi emerytalnemu, Nordei, udało się wypracować zysk w pierwszym półroczu 2013. Zarobek  był co prawda niewielki, 0,4 proc., ale konkurenci znaleźli się pod kreską. Taki wynik to w dużej mierze efekt dobrego drugiego kwartału. Wtedy stopa zwrotu Nordei wyniosła 1,23 proc. i była najwyższa w całej grupie OFE.

– W pierwszym półroczu spadały kursy zarówno polskich akcji, jak i obligacji skarbowych. W takim otoczeniu rynkowym dodatnia stopa zwrotu Nordea OFE prezentuje się przyzwoicie. Jest to zasługa przede wszystkim dobrej selekcji akcji znajdujących się w portfelu – tłumaczy Marcin Petelski, główny zarządzający portfelem akcji w Nordea PTE.

Pozostało 91% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami