OFE dokupiły akcje banków

Fundusze emerytalne zwiększyły zaangażowanie w akcje np. BZ WBK, PKO BP, Pekao, BRE czy ING BSK

Publikacja: 10.07.2013 01:13

Istotnie wzrosło zaangażowanie OFE w BZ WBK.

Istotnie wzrosło zaangażowanie OFE w BZ WBK.

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Na koniec czerwca w akcjach czterech największych spółek giełdowych wszystkie fundusze emerytalne miały ulokowane prawie 31 mld zł. Dotyczy to papierów: PKO BP, PKN Orlen, Pekao i PZU. Fundusze emerytalne opublikowały informacje o inwestycjach, które stanowią minimum 1 proc. ich aktywów. Pokazują w nich największe lokaty w pojedyncze instrumenty, w tym akcje spółek giełdowych. Na koniec czerwca środki w zarządzaniu wszystkich funduszy miały wartość 272,1 mld zł.

Podaż akcji banków

Wartość akcji czterech blue chipów w aktywach OFE była o prawie 4 mld zł wyższa niż jeszcze na koniec 2012 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku notowania tych spółek spadły, a to oznacza, że OFE dokonywały zakupów. Przede wszystkich dotyczy to paierów dwóch największych banków. To jednak nie zaskakuje, bo w styczniu OFE wydały ok. 4 mld zł na ich akcje sprzedawane przez właścicieli.

Istotny wzrost zaangażowania funduszy widać jednak przede wszystkim w BZ WBK. To jednak też nie jest zaskakujące. W marcu nastąpiła sprzedaż akcji banku BZ WBK przez KBC i Santandera. Na ten cel OFE mogły przeznaczyć 2,6–2,7 mld zł – wynika z szacunków. W 11 funduszach emerytalnych na koniec czerwca akcje banku stanowiły ponad 1 proc. aktywów, a ich wartość to prawie 4 mld zł. Na koniec 2012 r. tylko w funduszu PZU akcje tego banku stanowiły więcej niż 1 proc. aktywów. Poza tym OFE zwiększyły zaangażowanie w BRE Bank czy ING BSK, a sprzedawały Millennium.

Łączna wartość akcji, w których przynajmniej jeden fundusz emerytalny miał ulokowane co najmniej 1 proc. aktywów, wyniosła 53,5 mld zł na koniec czerwca 2013 r. Dla porównania – na koniec 2012 r. było to 46,5 mld zł, a na koniec czerwca 2012 r. – 36,7 mld zł. B

Istotną pozycję w prezentowanych półrocznych portfelach OFE stanowiły jeszcze akcje PGE i KGHM, choć widać wyraźnie, że części papierów tych spółek się pozbywały. Podobnie jak istotnie spadło zaangażowanie w akcje Bogdanki, a wzrosło np. w PGNiG.

– W perspektywie ostatnich miesięcy relatywnie najlepiej radziły sobie fundusze koncentrujące się na selekcji dobrze zarządzanych, generujących gotówkę spółek o ciekawym modelu biznesowym w akcyjnej części portfela – mówi Michał Oleszkiewicz, zarządzający portfelem dłużnym w Nordea PTE.

Słabe perspektywy?

W pierwszym półroczu przeciętna strata OFE wyniosła 0,63 proc. Jednemu tylko funduszowi Nordea udało się wypracować dodatni wynik w tym okresie – jego zysk to 0,4 proc. Zarządzający OFE podkreślają, że pierwsze półrocze charakteryzowało się dużą zmiennością cen, zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Od początku roku straciły indeksy WIG i WIG20, a zyskały mWIG40 i sWIG80, czyli skupiające spółki o małej i średniej kapitalizacji.

– Wraz z początkiem roku indeksy giełdowe rozpoczęły korektę wzrostów trwających od połowy 2012 r. Wpływ na to miały podaż akcji dużych banków w pierwszym kwartale oraz sygnały wskazujące, że skala ożywienia w światowej i polskiej gospodarce może być mniejsza, niż prognozowano. Z drugiej strony, spadające oprocentowanie lokat bankowych stopniowo przekładało się na wzrost napływów do akcyjnych funduszy inwestycyjnych, co tłumaczyło relatywnie silne zachowanie się segmentu małych i średnich spółek wobec innych indeksów – tłumaczy Krzysztof Zawiła, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego w Generali PTE.

Zdaniem zarządzających w kolejnych miesiącach głównym ryzykiem dla rynku kapitałowego jest ostateczny kształt reformy OFE. Do czasu uchwalenia zmian przez rząd kolejne informacje na temat prac nad reformą mogą w istotnym stopniu kształtować koniunkturę na GPW.

– Nasz rynek negatywnie odbiera zamieszanie wokół przyszłości OFE i płynących z tego potencjalnych zagrożeń dla rynku kapitałowego. Będzie ono w najbliższym czasie mocno wpływać na zachowanie rynku. Miejmy nadzieję, że rząd podejmie właściwą decyzję i uwzględni korzyści płynące z posiadania silnych i stabilnych krajowych inwestorów finansowych, którzy nie tylko stymulują rozwój polskiej gospodarki, ale także przyciągają kapitał zagraniczny. A wraz ze wzrostem wartości krajowych aktywów rośnie chęć do wydawania pieniędzy i wpływy do budżetu państwa – podkreśla Rafał Markiewicz, prezes PTE Aegon.

 

Analitycy Domu Maklerskiego DI BRE: kwestia OFE nie pozwoli na spokojne wakacje

Koniec czerwca stał pod znakiem zawirowań wokół OFE. Reakcja rynku na propozycje ministrów Rostowskiego i Kosiniaka-Kamysza była natychmiastowa i ciężko przewidzieć jak długo może potrwać niepewność inwestorów. Wybór jednego z trzech proponowanych wariantów i prace legislacyjne będą trwały kilka miesięcy. W kolejnych tygodniach polskie indeksy mogą być poddane dużej zmienności – piszą analitycy Domu Maklerskiego BRE Banku w comiesięcznym Przeglądzie Strategii Inwestycyjnej.

Nie potwierdziły się przewidywania zakładające transfer do ZUS 10-15 proc. aktywów OFE. Propozycje zmian są o wiele głębsze i mogą mieć niebagatelny wpływ na rynek akcji. W najbliższym czasie wiele będzie zależało od przecieków dotyczących przyszłej decyzji rządu. Polityczna otoczka debaty i możliwe pozamerytoryczne naciski na decydentów nie napawają inwestorów optymizmem.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami