PKO BP utworzy program emerytalny

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała PPE PKO BP do rejestru pracowniczych programów emerytalnych. Będzie to jeden z kilku największych w Polsce i jednocześnie jednym z dwóch największych programów emerytalnych w sektorze finansowym

Publikacja: 09.07.2013 12:47

PKO BP wprowadza PPE

PKO BP wprowadza PPE

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Uczestnikiem PPE PKO Banku Polskiego może zostać pracownik, którego staż pracy w banku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Bank zakłada, że programu przystąpi ok. 75-80 proc. pracowników z ok. 25 tys. ogółu zatrudnionych.

Składkę, która przekazywana jest do Programu finansuje - w wysokości 3 proc. wynagrodzenia - pracodawca. Jednocześnie każdy z uczestników będzie mógł wpłacać do PPE za pośrednictwem pracodawcy dodatkowe środki (minimalna kwota wynosi 50 zł). Zarządzającym środkami PPE będzie PKO TFI - środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne wybrane z oferty towarzystwa.

Z punktu widzenia skali PPE PKO Banku Polskiego będzie jednym z kilku największych w Polsce i jednocześnie jednym z dwóch największych programów emerytalnych w sektorze finansowym. Pod względem całkowitej kwoty składek, a tym samym kosztów, jakie poniesie bank, program należeć będzie do pierwszej piątki PPE w Polsce. 5 lipca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała PPE PKO Banku Polskiego do rejestru pracowniczych programów emerytalnych.

W ofercie programu będzie można wybrać jeden z dwóch wariantów inwestowania: opcję "otwarta architektura" lub "life cycle". W pierwszej będzie można budować własny portfel inwestycyjny w oparciu o wybrane subfundusze PKO TFI. Uczestnik wybiera nie więcej niż 5 subfunduszy inwestycyjnych (z 8 proponowanych) i ustala podział procentowy środków lokowanych dla każdego z nich.

W wariancie drugim uczestnik wybiera jeden subfundusz zabezpieczenia emerytalnego (z 5 dostępnych), do którego trafia 100 proc. przekazywanych środków. W tej opcji, aby znaleźć optymalny dla siebie fundusz, a tym samym sposób inwestowania, uczestnik Programu będzie musiał jedynie określić przewidywaną perspektywę inwestowania. W przypadku PPE perspektywa ta powinna być zbieżna z zaplanowanym czasem oszczędzania środków do momentu ich wypłaty (możliwej po ukończeniu 60 roku życia). PKO TFI zaoferowało subfundusze zabezpieczenia emerytalnego przeznaczone dla osób, które planują wypłacić środki poczynając od 2020 roku aż do 2060 roku. Subfundusz, który uczestnik wybiera na podstawie swojego wieku przejścia na emeryturę, dostosowuje samoczynnie ryzyko i strukturę aktywów, w które inwestowane są środki. Oznacza to, że subfundusz z czasem zmienia strukturę inwestycji z bardziej ryzykownych (akcje) w kierunku bezpiecznych (obligacje).

We wszystkich funduszach, które zostaną zaoferowane w ramach PPE opłaty za zarządzanie dla PKO TFI są około trzykrotnie niższe w porównaniu z inwestycjami indywidualnymi. Warto także podkreślić, że programy emerytalne to wciąż jeden z nielicznych rodzajów inwestowania zwolnionych w Polsce z podatku od dochodów kapitałowych. Szacuje się, że w wiodących branżach w Polsce (sektor farmaceutyczny i dóbr szybko zbywalnych) liczba pracodawców zapewniających pracownikom PPE nie przekracza 25-40 proc. Natomiast liczba banków oferujących programy emerytalne jedynie nieznacznie przekracza średnie wskaźniki dla innych branż. Łącznie w programach emerytalnych uczestniczy ok. 350 tysięcy osób. Grupa ta stanowi mniej niż 3 proc. czynnych zawodowo.

Pracownicze programy emerytalne należą do grona świadczeń oferowanych przez pracodawców. Są formą zorganizowanego oszczędzania finansowanego przez pracodawcę, który chce zapewnić pracownikom wyższą emeryturę i jednocześnie umożliwić im oszczędzanie własnych, dodatkowych środków z wykorzystaniem najtańszych produktów finansowych na rynku. Wpłacane w ramach PPE składki są przekazywane do wybranych przez pracowników funduszy inwestycyjnych. Składki powiększone o osiągnięte z ich inwestowania zyski stanowić będą w przyszłości dodatkowe świadczenie emerytalne pracownika.

Uczestnikiem PPE PKO Banku Polskiego może zostać pracownik, którego staż pracy w banku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Bank zakłada, że programu przystąpi ok. 75-80 proc. pracowników z ok. 25 tys. ogółu zatrudnionych.

Składkę, która przekazywana jest do Programu finansuje - w wysokości 3 proc. wynagrodzenia - pracodawca. Jednocześnie każdy z uczestników będzie mógł wpłacać do PPE za pośrednictwem pracodawcy dodatkowe środki (minimalna kwota wynosi 50 zł). Zarządzającym środkami PPE będzie PKO TFI - środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne wybrane z oferty towarzystwa.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami