W ING OFE najwięcej na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio ponad 33,5 tys. zł. To prawie 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzonych w tym okresie - policzyły Analizy Online

Publikacja: 09.07.2013 01:08

Najwięcej środków na koncie, na koniec czerwca miał hipotetyczny klient funduszu ING - 34,8 tys. zł, a najmniej klient Aegon - 32,4 tys. zł. Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 5 lat temu, czyli na koniec czerwca 2008 roku, do dziś uzbierały średnio 5,6 tys. zł, czyli ok. 707 zł więcej od wniesionego kapitału - wynika z wyliczeń Analiz Online.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźnik łączący zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W podstawowym scenariuszu Analizy Online zakładają, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

 

 

W ciągu 5 ostatnich lat nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości 4,9 tys. zł, czyli niecałe 2,1 tys. zł mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie. W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne - obecnie wynoszą obecnie od 3,4 do 3,5 proc. Na hipotetyczną wysokość konta OFE w największym stopniu wpływają jednak wypracowane przez  zarządzających stopy zwrotu.

W ciągu ostatnich pięciu lat działalności OFE, na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 61 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień czerwca 2013 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych. Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 5 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 5,6 tys. zł.

W tym czasie, najwięcej środków w ramach hipotecznego konta odłożyli klienci Allianz Polska OFE - 5755 zł. Na drugim miejscu znalazły się osoby, które postanowiły swoje oszczędności lokować w Nordea OFE – 5745 zł. Hipotetyczny zysk obu funduszy był do siebie zbliżony i wynosił odpowiednio 867 zł i 858 zł. Na trzecim miejscu uplasował się fundusz Amplico OFE, gdzie wartość hipotetycznego konta po pięciu latach wynosiła 5678 zł, czyli o 791 zł więcej od odprowadzonych składek. W 3-letnim horyzoncie czasowym, pierwsze trzy miejsca zajmują te same fundusze.

Najmniej środków na hipotetycznym koncie przez ostatnie pięć lat zgromadziły fundusze Polsat, Pocztylion oraz Aegon. Osoby oszczędzające na emeryturę w wymienionych instytucjach odłożyli na kontach odpowiednio: 5380 zł, 5509 zł i 5514 zł. Hipotetyczny zysk OFE Polsat, które niebawem zostanie przejęte przez PKO BP Bankowy OFE, za pięć lat wyniósł 492 zł. W przypadku Pocztyliona i Aegonu zysk wypracowany przez ostatnie 60 miesięcy wyniósł odpowiednio 621 zł i 626 zł. Przeciętny zysk funduszy emerytalnych w tym samym czasie wyniósł 707 zł.

 

Najwięcej środków na koncie, na koniec czerwca miał hipotetyczny klient funduszu ING - 34,8 tys. zł, a najmniej klient Aegon - 32,4 tys. zł. Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 5 lat temu, czyli na koniec czerwca 2008 roku, do dziś uzbierały średnio 5,6 tys. zł, czyli ok. 707 zł więcej od wniesionego kapitału - wynika z wyliczeń Analiz Online.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźnik łączący zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej