W ING OFE najwięcej na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio ponad 33,5 tys. zł. To prawie 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzonych w tym okresie - policzyły Analizy Online

Publikacja: 09.07.2013 01:08

Najwięcej środków na koncie, na koniec czerwca miał hipotetyczny klient funduszu ING - 34,8 tys. zł, a najmniej klient Aegon - 32,4 tys. zł. Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 5 lat temu, czyli na koniec czerwca 2008 roku, do dziś uzbierały średnio 5,6 tys. zł, czyli ok. 707 zł więcej od wniesionego kapitału - wynika z wyliczeń Analiz Online.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźnik łączący zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W podstawowym scenariuszu Analizy Online zakładają, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

 

 

W ciągu 5 ostatnich lat nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości 4,9 tys. zł, czyli niecałe 2,1 tys. zł mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie. W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne - obecnie wynoszą obecnie od 3,4 do 3,5 proc. Na hipotetyczną wysokość konta OFE w największym stopniu wpływają jednak wypracowane przez  zarządzających stopy zwrotu.

W ciągu ostatnich pięciu lat działalności OFE, na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 61 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień czerwca 2013 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych. Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 5 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 5,6 tys. zł.

W tym czasie, najwięcej środków w ramach hipotecznego konta odłożyli klienci Allianz Polska OFE - 5755 zł. Na drugim miejscu znalazły się osoby, które postanowiły swoje oszczędności lokować w Nordea OFE – 5745 zł. Hipotetyczny zysk obu funduszy był do siebie zbliżony i wynosił odpowiednio 867 zł i 858 zł. Na trzecim miejscu uplasował się fundusz Amplico OFE, gdzie wartość hipotetycznego konta po pięciu latach wynosiła 5678 zł, czyli o 791 zł więcej od odprowadzonych składek. W 3-letnim horyzoncie czasowym, pierwsze trzy miejsca zajmują te same fundusze.

Najmniej środków na hipotetycznym koncie przez ostatnie pięć lat zgromadziły fundusze Polsat, Pocztylion oraz Aegon. Osoby oszczędzające na emeryturę w wymienionych instytucjach odłożyli na kontach odpowiednio: 5380 zł, 5509 zł i 5514 zł. Hipotetyczny zysk OFE Polsat, które niebawem zostanie przejęte przez PKO BP Bankowy OFE, za pięć lat wyniósł 492 zł. W przypadku Pocztyliona i Aegonu zysk wypracowany przez ostatnie 60 miesięcy wyniósł odpowiednio 621 zł i 626 zł. Przeciętny zysk funduszy emerytalnych w tym samym czasie wyniósł 707 zł.

 

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami