- To ma fundamentalne znaczenie z punktu stabilności systemu i skali funduszy, które byłyby przekazywane do zarządzania do OFE, a przez to skali i wartości samego biznesu. Ta informacja jest dla nas kluczowym elementem decyzyjnym do dalszych rozważań o nabyciu PTE Nordea  - powiedział ISBnews Papierski.

W jego ocenie, sam proces potwierdzania decyzji, wymagana aktywność klienta przy potwierdzeniu chęci pozostania w OFE jest rozwiązaniem, które może wprowadzić dużo zamieszania i ograniczyć tę skłonność.

Ministrowie finansów oraz pracy i polityki społecznej przedstawili trzy warianty zmian w systemie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i zapowiedzieli ich skierowanie do konsultacji społecznych. Następnie przewidywana jest ostateczna decyzja rządu i przygotowanie zmian prawnych, które - jak podkreślali ministrowie - nie oznaczają likwidacji OFE i wprowadzają możliwość dowolności w wyborze pomiędzy ZUS a OFE.

W czerwcu PKO BP poinformował, że przejmie od skandynawskiej grupy Nordea 99,21 proc. akcji Nordea Bank Polska za 2,6 mld zł, 100 proc. akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za 180 mln zł oraz 100 proc. akcji spółki leasingowo-faktoringowej Nordea Finance Polska za 8 mln zł.

-Jeśli chodzi o PTE, to obecnie trwa dyskusja, w jaki sposób będą dalej funkcjonowały OFE i ten biznes na razie jest niewycenialny. Dopóki nie będzie decyzji, na których możemy oprzeć model biznesowy, to trudno podjąć decyzję - w czerwcu prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.