MF zachęca do wyboru IKE-Obligacje

W pierwszym roku funkcjonowania konta IKE Obligacje, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku - przekonuje resort finansów zachęcając do oszczędzania na tym koncie

Publikacja: 25.06.2013 13:33

IKE Obligacje można założyć w oddziaach Dm PKO BP

IKE Obligacje można założyć w oddziaach Dm PKO BP

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Indywidualne konta emerytalne (IKE) istnieje na rynku od 2004 r. i obok pewnych ograniczeń oferuje oszczędzającym wiele przywilejów.

- Co roku ustalany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej limit wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, wynosi on maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – wyjaśnia zasady Bogdan Klimaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów - Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W 2013 roku wynosi on 11 139 zł – dodaje.

Największą zaletą konta IKE jest fakt, że zgromadzone przez nas środki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który wynosi 19 procent. Oczywiście, jest tak, po spełnieniu warunków ustawowych np. dla osób urodzonych po 1948 r.:

Obok spełnienia warunku wieku, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego oszczędzający muszą również:

W przypadku osób urodzonych przed 1948 r. okresy w których należy dokonywać wpłat na IKE, by uzyskać pełnię uprawnień, są krótsze.

IKE prowadzą: fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską), zakłady ubezpieczeń na życie, banki, od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne. W ich ofercie znajdziemy rozwiązania standardowe. Na tle tej oferty wyróżnia się produkt, jakim jest konto IKE Obligacje prowadzone przez DM PKO Bank Polski.

- IKE Obligacje, to konto szczególne. Stworzone zostało z myślą o osobach, które pragną oszczędzać na emeryturę korzystając z inwestycji w obligacje skarbowe – wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP. – Z uwagi na fakt, iż jedynym podmiotem uprawnionym do sprzedaży obligacji rządowych jest PKO Bank Polski, konto IKE Obligacje, można założyć tylko w naszych placówkach. Jest ono prowadzone na konkurencyjnych warunkach i z minimalnymi opłatami – dodaje.

Dodatkowe argumenty, które przemawiają za gromadzeniem oszczędności na Koncie IKE-Obligacje to:

Od 1 lutego 2013 roku można oszczędzać na emeryturę inwestując we wszystkie dostępne rodzaje obligacji skarbowych. Dlatego posiadacz konta IKE Obligacje proszony jest o złożenie w placówce PKO Banku Polskiego dyspozycji dotyczącej tego, jakie, i w jakich proporcjach, obligacje mają być nabywane za przelewane przez niego środki. W związku z tym, że obecnie możliwy jest także zakup obligacji dwuletnich, trzyletnich i czteroletnich pojawiają się pytania o to, co będzie się działo ze środkami finansowymi uzyskanymi z wykupu np. obligacji dwuletnich.

Wykup obligacji i wypłata należnych odsetek następuje w terminie określonym w Liście emisyjnym i stanowi swoisty kapitał na Koncie IKE (środki nie są wypłacane, lecz pozostają na IKE i mogą podlegać dalszej inwestycji).

Warto zwrócić uwagę na to, że środki z wykupu oraz odsetki nie będą zaliczane do kwoty stanowiącej limit wpłat na Konto IKE w danym roku kalendarzowym.  Oszczędzający bądź Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (zgodnie z Dyspozycją DNOS) może dokonywać reinwestycji powyższych środków w kolejne emisje obligacji wskazanych przez Ministra Finansów do nabywania w ramach konta IKE-Obligacje. Taki mechanizm zasadniczo wpływa na powiększanie się kapitału.

Warto dokonywać reinwestycji zysków i oszczędzać długoterminowo, gdyż wypłata z konta IKE-Obligacje będzie tym większa im wyższa była wielkość dokonanych wpłat oraz im dłuższy był okres oszczędzania. Przy dłuższym okresie oszczędzania kwotowa wartość zwolnienia podatkowego również będzie wyższa.

Trzeba jednak pamiętać, że przy spadających stopach procentowych, spada także oprocentowanie obligacji skarbowych.

 

Opłaty za prowadzenie konta IKE-Obligacje

W pierwszym roku funkcjonowania konta IKE Obligacje, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W drugim roku opłata ta wynosi 0,16 proc wartości nominalnej posiadanych obligacji. Wartość ta maleje z roku na rok o 0,01 punktu procentowego, osiągając w ósmym roku stały poziom wynoszący 0,10 proc.

Indywidualne konta emerytalne (IKE) istnieje na rynku od 2004 r. i obok pewnych ograniczeń oferuje oszczędzającym wiele przywilejów.

- Co roku ustalany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej limit wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, wynosi on maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – wyjaśnia zasady Bogdan Klimaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów - Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKE obowiązujący w roku poprzednim. W 2013 roku wynosi on 11 139 zł – dodaje.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora