KNF przygotuje propozycje zmian w PPE

Należy wprowadzić usprawnienia w systemie pracowniczych programów emerytalnych – to opinia Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd pracuje obecnie nad propozycją możliwych kierunków zmian. Opublikował też raport podsumowujący rynek PPE w 2012 r.

Publikacja: 21.06.2013 01:09

KNF przygotuje propozycje zmian w PPE

Foto: Bloomberg

Widoczne są obszary, w których możliwe byłoby uproszczenie reguł tworzenia, funkcjonowania i obsługi pracowniczych programów emerytalnych (PPE), co mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności tego systemu – przekonuje Komisja Nadzoru Finansowego. Urząd w ubiegłym roku zebrał od podmiotów aktywnych na rynku PPE (instytucje finansowe, partnerzy społeczni) propozycje reform. Na ich podstawie oraz własnych doświadczeń, pracuje obecnie nad kompleksową propozycję możliwych kierunków zmian przepisów regulujących funkcjonowanie PPE, która ma być przedmiotem dalszych prac.

Z raportu podsumowującego rynek planów emerytalnych w 2012 r. wart zauważenia jest przyrost aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników programów. W  ciągu roku wzrosły o 27 proc., czyli o ponad 1,7 mld zł. Na koniec roku aktywa osiągnęły łączną wartość 8,3 mld zł. Ten wzrost wartości aktywów – jak zauważa nadzorca -w przeważającej mierze został osiągnięty dzięki wysokim zyskom inwestycyjnym wypracowanym przez instytucje zarządzające środkami w PPE. Niemniej okazało się to korzystne dla uczestników programów -istotnie zwiększył się przeciętny stan rachunku PPE - o 4,5 tys. zł w skali roku, do 23,8 tys. zł.

8,3 mld zł

to wartość aktywach zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na koniec 2012 r.

W ubiegłym roku wzrosła też liczba pracowników objętych tą formą zabezpieczenia emerytalnego -  o blisko 13,5 tys., zaś biorąc pod uwagę tylko liczbę osób, za które odprowadzane były składki podstawowe (tzw. uczestników czynnych) o 21,8 tys., co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do stanu z 2011 r. PPE objętych było 358,1 tys. osób na koniec 2012 r., co jednak stanowi zaledwie 2,3 proc. ogółu pracujących w Polsce.

Do końca ubiegłego roku nadzór zarejestrował 1378 PPE, z czego na koniec 2012 r. funkcjonowały 1094 programy (pozostałe 284 PPE to programy wykreślone z rejestru). Pomimo, iż w 2012 r. zostały utworzone 33 nowe programy emerytalne, liczba funkcjonujących programów na koniec roku była niższa niż w 2011 r. Z rejestru zostało wykreślonych aż 55 PPE. Jak zaznacza nadzór  istotna część dokonywanych wykreśleń miała charakter „techniczny" i nie wiązała się z definitywną utratą uczestników czy przeniesieniem środków poza system PPE (16 programów), bądź dotyczyła programów nieaktywnych, w których nie były odprowadzane składki (15 PPE).

W 2012 r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do PPE 1,1 mld zł tytułem składki podstawowej, zaś uczestnicy z własnych środków przekazali 34,2 mln zł (składka dodatkowa). Średnia roczna składka podstawowa przypadająca na jednego uczestnika PPE wyniosła 3 707 zł (wzrost o 61 zł w stosunku do 2011 r.), zaś średnia roczna składka dodatkowa przypadająca na jednego uczestnika PPE – 1 210 zł (wzrost o 91 zł w stosunku do 2011 r.).

358,1 tys.

pracowników jest objętych PPE, to zaledwie 2,29 proc. ogółu liczby osób pracujących

Zdaniem KNF, generalnie rynek produktów trzeciofilarowych należy traktować jako „wciąż rozwijający się i nie w pełni dojrzały system, w którym możliwe jest dokonywanie korekt i szukanie bardziej optymalnych rozwiązań, które mogłyby przynieść efekt w postaci zwiększenia globalnej kwoty oszczędności emerytalnych". Próbą takiej zmiany było wprowadzenie do systemu indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Po pierwszym okresie jego funkcjonowania na rynku tego produktu widać, iż może on jednak wymagać dalszych modyfikacji, bowiem wartość środków akumulowanych w ramach IKZE jest niższa od oczekiwanej.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał też o swojej propozycji  utworzenia Emerytalnego Konta Oszczędnościowego (EKO).

 

PPE w liczbach

*średnia wyliczona jako iloraz wartości środków w ramach PPE na koniec roku i średniej liczby uczestników z początku i końca roku.

Źródło: UKNF - dane pozyskane od podmiotów zarządzających środkami w PPE i pracodawców prowadzących PPE, obliczenia własne.

Widoczne są obszary, w których możliwe byłoby uproszczenie reguł tworzenia, funkcjonowania i obsługi pracowniczych programów emerytalnych (PPE), co mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności tego systemu – przekonuje Komisja Nadzoru Finansowego. Urząd w ubiegłym roku zebrał od podmiotów aktywnych na rynku PPE (instytucje finansowe, partnerzy społeczni) propozycje reform. Na ich podstawie oraz własnych doświadczeń, pracuje obecnie nad kompleksową propozycję możliwych kierunków zmian przepisów regulujących funkcjonowanie PPE, która ma być przedmiotem dalszych prac.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora