Według Komitetu Razem najistotniejszą kwestią jest zachęcenie Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Poprawki w ustawie o IKZE są niezbędne w obliczu alarmującej sytuacji demograficznej w Polsce.

Komitet w piśmie wysłanym do premiera Donalda Tuska, powołuje się na badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC, które jednoznacznie wskazuje, że Polacy nie mają w ogóle świadomości, jak długo będą żyć na emeryturze. "Dlatego też tak ważna jest rola III filaru w zabezpieczeniu emerytalnym Polaków" - czytamy w piśmie.

Wprowadzone w 2012 IKZE, okazały się porażką. Zamiast zakładanych przez rząd min. 1,6 mln. obywateli (10 proc. uprawnionych), na rachunki IKZE w 2012 wpłat dokonało zaledwie 33 tys. Polaków. A w 2013 (do końca maja) jedynie 17 tys.! Przyczyną tej sytuacji jest fakt, iż nie jest to prawdziwa ulga, a jedynie kredyt podatkowy z ryzykiem zapłaty w przyszłości znacznie wyższego podatku niż dzisiejsza „ulga".

To zdaniem Komitetu zmieni się jeśli zostaną wprowadzone dwa rozwiązania:

Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu, pisze w liście: "w związku z zapowiedzianym przekazaniem do konsultacji społecznych przygotowanego przez rząd przeglądu systemu emerytalnego, zwracam się z prośbą do Pana Premiera o uwzględnienie stanowiska Komitetu RAZEM, który zebrał 130 000 podpisów obywateli pod własnym projektem prawdziwej ulgi podatkowej w III filarze, nad którym już 5 rok obraduje Sejm Rzeczpospolitej. W tym czasie Komitet RAZEM, przy współpracy z wybitnymi specjalistami i autorytetami problematyki emerytalnej, przygotował wiele ekspertyz i badań oraz przeprowadził szereg działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę".