Ubezpieczyciele: czas na wycenę

Każde towarzystwo inaczej dokonuje czasu wyceny środków podczas konwersji bądź wykupu lub w trakcie dokonywania zamiany wpłaconych składek na jednostki uczestnictwa. Sprawdziły to Analizy Online

Publikacja: 04.06.2013 03:04

W jakim czasie poszczególne towarzystwa dokonują zamiany wpłaconej składki na jednostki uczestnictwa od momentu zaksięgowania środków, ile czasu musi upłynąć zanim nasze pieniądze zostaną przeniesione z jednego funduszu do drugiego i po jakiej cenie zostaną wycofane w przypadku wykupu całości bądź części polisy - Analizy Online sprawdziły jak to działa w produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych ubezpieczycieli z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

Pierwsza z czynności jest ważna w programach regularnych (szczególnie jeśli częstotliwość wpłacania składki jest rzadsza niż co miesiąc) lub w przypadku dokonywania większych wpłat dodatkowych, ponieważ przy dużych sumach czas alokacji składki, a tym samym cena po jakiej zakupiliśmy jednostkę uczestnictwa danego funduszu mogą mieć duże znaczenie dla przyszłej wartości rachunku.

Wydaje się jednak, że najistotniejsze, szczególnie w programach ze składką jednorazową i w późniejszych latach trwania programów ze składką regularną (kiedy na rachunku jest już dużo środków) jest czas w jakim towarzystwo dokonuje konwersji (transferu) środków.

 

 

Po wpłaceniu składki (regularnej, dodatkowej czy jednorazowej) nabycie jednostek uczestnictwa następuje najszybciej w programach Skandia Życie TU i w niektórych starszych programach (np. w systematycznym planie emerytalno-inwestycyjnym Generali Życie TU). Odbywa się to wg ceny jednostki obowiązującej w najbliższym dniu wyceny czyli zazwyczaj następnego dnia po zaksięgowaniu środków na koncie TUnŻ. W Compensie, jeśli wpłacamy składki w terminie to wycena środków następuje wg ceny z dnia zapadalności, a jeżeli po terminie miesięcznicy to wg ceny z dnia zaksięgowania. Najdłużej zamiana wpłaconej składki na jednostki odbywa się w programach Aviva TUnŻ i Amplico Life – do 7 dni roboczych. Niewiele krócej w programie Fundusz&Perspektywa Uniqa TUnŻ (w ciągu 7 dni) czy w Omni Profit Premium (do 5 dni roboczych).

Znacznie większe różnice pomiędzy programami następują w przypadku (konwersji) środków. Najlepiej, podobnie jak w przypadku nabycia jednostek prezentują się wspomniane wcześniej programy Skandia Życie TU i 'stary' produkt Generali Życie TU – transfer środków odbywa się najpóźniej wg ceny jednostki uczestnictwa  z dnia następującego po zaksięgowaniu środków na koncie TUnŻ. Na wycenę środków do 7 dni od momentu akceptacji wniosku o dokonanie konwersji muszą czekać klienci ING Życie TU, Uniqa TUnŻ i Aegon TUnŻ (jeśli transfer środków odbywa się w jednej z walut obcych). Aż do 30 dni na transfer środków mogą czekać osoby posiadają program Kapitalna Przyszłość (Aviva TUnŻ).

Jeszcze inaczej wygląda wszystko w przypadku wyceny środków podczas wykupu polisy. Tylko w jednym analizowanym przypadku wycena dokonywana jest w najbliższym dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania roszczenia (w produkcie Generali Życie TU). Do 3 dni wycena odbywa się w 5 na 12 omawianych przypadków. Długo na wycenę środków trzeba czekać w Aviva TUnŻ (do 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia) i do 10 dnia wyceny jednostki w programach Aegon TUnŻ (jeśli w trakcie wycofywania środków aktywa ulokowane są w ufk denominowanych w walutach obcych). Jeden z najmniej korzystnych zapisów dotyczących wyceny środków podczas dokonywania wykupu znajdziemy w Axa Życie TU.

Każde towarzystwo inaczej dokonuje czasu wyceny środków podczas konwersji bądź wykupu lub w trakcie dokonywania zamiany wpłaconych składek na jednostki uczestnictwa.

Jak podkreślają Analizy Online, wybierając program kierujmy się nie tylko opłatami ale i możliwościami inwestycyjnymi. Jednocześnie jeśli jesteśmy aktywnymi inwestorami i mamy zamiar założyć program z UFK kierując się np. szeroką platformą oferowanych funduszy, sprawdźmy jak długo w wybranym przez nas produkcie trwają omówione powyżej operacje.

W jakim czasie poszczególne towarzystwa dokonują zamiany wpłaconej składki na jednostki uczestnictwa od momentu zaksięgowania środków, ile czasu musi upłynąć zanim nasze pieniądze zostaną przeniesione z jednego funduszu do drugiego i po jakiej cenie zostaną wycofane w przypadku wykupu całości bądź części polisy - Analizy Online sprawdziły jak to działa w produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych ubezpieczycieli z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

Pierwsza z czynności jest ważna w programach regularnych (szczególnie jeśli częstotliwość wpłacania składki jest rzadsza niż co miesiąc) lub w przypadku dokonywania większych wpłat dodatkowych, ponieważ przy dużych sumach czas alokacji składki, a tym samym cena po jakiej zakupiliśmy jednostkę uczestnictwa danego funduszu mogą mieć duże znaczenie dla przyszłej wartości rachunku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?