Czy art. 185 ustawy emerytalnej stosuje się przy naliczaniu emerytury pomostowej dla pracownika pracującego w warunkach szczególnych w hutnictwie przechodzącego na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

 

Przepis art. 185  ustawy o emeryturach  i rentach z FUS, dotyczy ustalania wysokości emerytury dla osób  nabywających prawo do emerytury  na podstawie art. 184 tej ustawy. Oznacza to, że przepis  art. 185 ustawy emerytalnej  nie ma zastosowania  przy obliczaniu emerytury pomostowej.