Więcej osób skarży się do KNF

W I kwartale 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 2659 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. Najwięcej spraw odnosiło się do sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Publikacja: 23.05.2013 12:43

W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. liczba skarg wzrosła o 18 proc. w stosunku do I kwartału 2012 roku, kiedy do UKNF wpłynęło 2250 pism. Wzrost o 14 proc. odnotowano także w stosunku do IV kwartału 2012 roku, kiedy złożono 2328 skarg.

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego (1399). Był to o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Większość skarg dotyczyła banków komercyjnych.

Blisko 40 proc. (1043 skargi) problemów zgłaszanych do urzędu dotyczyło sektora ubezpieczeniowego. Czyli o 11 proc. więcej rok do roku. W zakresie ubezpieczeń na życie, podobnie jak w 2012 r., najczęściej zgłaszane przez klientów problemy dotyczyły kwestii związanych z prowadzeniem przez zakład ubezpieczeniowy polityki informacyjnej na temat oferowanych produktów, nierzetelnością agenta ubezpieczeniowego oraz określeniem wartości wykupu polisy w przypadku rozwiązania umowy przed terminem.

W I kwartale na podmioty prowadzące działalność w sektorze kapitałowym odnotowano największy wzrost skarg. W sumie do UKNF wpłynęło w analizowanym okresie 127 pism, czyli o 119 proc. więcej niż przed rokiem.

W 2013 r. w sektorze OFE nadal jest zauważalny istotny spadek liczby skarg. W I kwartale do UKNF wpłynęło 11 skarg dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. W ujęciu rocznym to spadek o ok. 94 proc. Sytuacja ta potwierdza dotychczasowe wnioski, iż główną przyczyną skarg na działalność otwartych funduszy emerytalnych w minionych latach były nieprawidłowości związane z działalnością akwizycyjną funduszy.

Skargi wpływające do UKNF są zwykle składane bezpośrednio przez klientów usług finansowych. Część skarg dotycząca sektora ubezpieczeniowego przekazywana jest poprzez podmioty zajmujące się pośredniczeniem w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, w tym w szczególności firm odszkodowawczych.

W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. liczba skarg wzrosła o 18 proc. w stosunku do I kwartału 2012 roku, kiedy do UKNF wpłynęło 2250 pism. Wzrost o 14 proc. odnotowano także w stosunku do IV kwartału 2012 roku, kiedy złożono 2328 skarg.

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego (1399). Był to o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Większość skarg dotyczyła banków komercyjnych.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości