Więcej osób skarży się do KNF

W I kwartale 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 2659 skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. Najwięcej spraw odnosiło się do sektora bankowego i ubezpieczeniowego

Publikacja: 23.05.2013 12:43

W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. liczba skarg wzrosła o 18 proc. w stosunku do I kwartału 2012 roku, kiedy do UKNF wpłynęło 2250 pism. Wzrost o 14 proc. odnotowano także w stosunku do IV kwartału 2012 roku, kiedy złożono 2328 skarg.

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego (1399). Był to o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Większość skarg dotyczyła banków komercyjnych.

Blisko 40 proc. (1043 skargi) problemów zgłaszanych do urzędu dotyczyło sektora ubezpieczeniowego. Czyli o 11 proc. więcej rok do roku. W zakresie ubezpieczeń na życie, podobnie jak w 2012 r., najczęściej zgłaszane przez klientów problemy dotyczyły kwestii związanych z prowadzeniem przez zakład ubezpieczeniowy polityki informacyjnej na temat oferowanych produktów, nierzetelnością agenta ubezpieczeniowego oraz określeniem wartości wykupu polisy w przypadku rozwiązania umowy przed terminem.

W I kwartale na podmioty prowadzące działalność w sektorze kapitałowym odnotowano największy wzrost skarg. W sumie do UKNF wpłynęło w analizowanym okresie 127 pism, czyli o 119 proc. więcej niż przed rokiem.

W 2013 r. w sektorze OFE nadal jest zauważalny istotny spadek liczby skarg. W I kwartale do UKNF wpłynęło 11 skarg dotyczących otwartych funduszy emerytalnych. W ujęciu rocznym to spadek o ok. 94 proc. Sytuacja ta potwierdza dotychczasowe wnioski, iż główną przyczyną skarg na działalność otwartych funduszy emerytalnych w minionych latach były nieprawidłowości związane z działalnością akwizycyjną funduszy.

Skargi wpływające do UKNF są zwykle składane bezpośrednio przez klientów usług finansowych. Część skarg dotycząca sektora ubezpieczeniowego przekazywana jest poprzez podmioty zajmujące się pośredniczeniem w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń, w tym w szczególności firm odszkodowawczych.

W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. liczba skarg wzrosła o 18 proc. w stosunku do I kwartału 2012 roku, kiedy do UKNF wpłynęło 2250 pism. Wzrost o 14 proc. odnotowano także w stosunku do IV kwartału 2012 roku, kiedy złożono 2328 skarg.

Najwięcej, bo ponad połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego (1399). Był to o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Większość skarg dotyczyła banków komercyjnych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał