Ile pieniędzy Polaków jest w funduszach zagranicznych

6,8 mld zł ulokowali zarządzający krajowymi funduszami w funduszach zagranicznych. To blisko 2-krotnie więcej niż zainwestowali w nie krajowi inwestorzy w sposób bezpośredni - podały Analizy Online

Publikacja: 15.05.2013 03:37

Ile pieniędzy Polaków jest w funduszach zagranicznych

Foto: Analizy Online

Fundusze zagraniczne od wielu lat wykorzystywane są przez zarządzających funduszami krajowymi do budowania ekspozycji na zagraniczne rynki. Od 2009 roku wartość aktywów ulokowanych w ten sposób przekracza 5 mld zł. Wg danych ze sprawozdań za 2012 rok, wartość ta na koniec minionego roku wyniosła 6,8 mld zł, co odpowiada 6,5 proc. wartości aktywów.

 

 

Zarządzający polskimi funduszami inwestycyjnymi lokują aktywa w tytuły uczestnictwa zagranicznych podmiotów na dwa sposoby. Pierwszy i zarazem najpopularniejszy polega na tym, iż środki lokowane są w fundusze działające w ramach tej samej grupy kapitałowej. Najlepszym przykładem są tu fundusze Pioneer Pekao TFI oraz KBC TFI. W przypadku Pioneera, zarządzający funduszami głównie akcji zagranicznych, zamiast lokować kapitał na rynkach akcji, wybierają odpowiednie fundusze z oferty grupy kapitałowej Pioneer. Wartość środków ulokowana w ten sposób na koniec 2012 roku wyniosła aż 3,7 mld zł, czyli niemal tyle samo ile krajowi inwestorzy zainwestowali bezpośrednio w funduszach zagranicznych. Oznacza to również, iż grubo ponad połowa aktywów ulokowana w zagranicznych funduszach poprzez krajowe podmioty, trafiła do produktów zarządzanych przez Pioneer Investments.

Drugim najważniejszym zagranicznym "graczem" dla krajowych TFI jest KBC AM. W fundusze oferowane przez tę belgijską spółkę, inwestują fundusze z ochroną kapitału KBC TFI (zazwyczaj 1 do 1). Według stanu na koniec 2012 roku, aktywa ulokowane w funduszach z grupy KBC warte były 1,2 mld zł. Podobnie wygląda sytuacja w ING TFI. Towarzystwo to jest bezpośrednim dystrybutorem funduszy zagranicznych z oferty ING, co oznacza, iż fundusze z dopiskiem "(L)" są niejako opakowaniem dla odpowiednich funduszy zagranicznych z oferty ING (aktywa lokowane są w nie w całości). Na koniec 2012 roku aktywa te warte były 0,6 mld zł.

Na rynku jest jeszcze kilka funduszy, których aktywa w całości są lokowane w tytuły uczestnictwa jednego konkretnego funduszu. Można tu wymienić Investors TFI i jego fundusze akcji zagranicznych, które zostały przejęte z DWS TFI (ich aktywa lokowane są w fundusze z oferty DWS - blisko 0,4 mld zł na koniec 2012 roku), czy Superfund TFI, których aktywa trafiają do funduszy Superfund (niecałe 100 mln zł na k. 2012).

Korzystanie z kompetencji własnych grup kapitałowych to tylko jeden sposób wykorzystania funduszy zagranicznych. Coraz częściej do budowania ekspozycji na rynki zagraniczne , czy surowcowe, zarządzający wykorzystują fundusze zagraniczne różnych instytucji, wybierając te najlepsze, bądź najłatwiej dostępne. Niemałą rolę odgrywają tu ETF-y, których zadaniem jest wierne odwzorowywanie danego indeksu, i których zaletą są bardzo niskie koszty. To dlatego wśród najpopularniejszych firm zagranicznych, obok Pioneera czy KBC, znalazły się firmy oferujące ETF-y, czyli Lyxor (ponad 150 mln zł), iShares/BlackRock (146 mln zł), czy Van Eck Global.

Fundusze zagraniczne od wielu lat wykorzystywane są przez zarządzających funduszami krajowymi do budowania ekspozycji na zagraniczne rynki. Od 2009 roku wartość aktywów ulokowanych w ten sposób przekracza 5 mld zł. Wg danych ze sprawozdań za 2012 rok, wartość ta na koniec minionego roku wyniosła 6,8 mld zł, co odpowiada 6,5 proc. wartości aktywów.

Zarządzający polskimi funduszami inwestycyjnymi lokują aktywa w tytuły uczestnictwa zagranicznych podmiotów na dwa sposoby. Pierwszy i zarazem najpopularniejszy polega na tym, iż środki lokowane są w fundusze działające w ramach tej samej grupy kapitałowej. Najlepszym przykładem są tu fundusze Pioneer Pekao TFI oraz KBC TFI. W przypadku Pioneera, zarządzający funduszami głównie akcji zagranicznych, zamiast lokować kapitał na rynkach akcji, wybierają odpowiednie fundusze z oferty grupy kapitałowej Pioneer. Wartość środków ulokowana w ten sposób na koniec 2012 roku wyniosła aż 3,7 mld zł, czyli niemal tyle samo ile krajowi inwestorzy zainwestowali bezpośrednio w funduszach zagranicznych. Oznacza to również, iż grubo ponad połowa aktywów ulokowana w zagranicznych funduszach poprzez krajowe podmioty, trafiła do produktów zarządzanych przez Pioneer Investments.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami