Fundusze mieszane wspięły się na szczyt

Indeks WIG musiałby wzrosnąć o ponad 50 proc. aby wrócić do poziomów z lipca 2007 r. Mimo to, niektóre z funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej część aktywów na rynkach akcji, zdołały wypracować w tym czasie dodatni wynik

Publikacja: 14.05.2013 11:48

Fundusze mieszane wspięły się na szczyt

Foto: Analizy Online

Dwa dni temu niemiecki DAX osiągnął 8197,7 pkt, dzięki czemu jako pierwszy z głównych europejskich indeksów pokonał historyczne maksimum z lipca 2007 roku. Indeksy z Wall Street dokonały tej sztuki już w kwietniu. Zupełnie inaczej jest nad Wisłą. Indeks szerokiego rynku WIG musiałby wzrosnąć o ponad 50 proc. aby wrócić do poziomów z lipca 2007 r. Mimo to, niektóre z funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej część aktywów na rynkach akcji, zdołały wypracować w tym czasie dodatni wynik.

Dotkliwa bessa, która do dziś zniechęciła dużą część inwestorów do ponownego wejścia na rynki akcji rozpoczęła się na początku lipca 2007 roku. W ciągu 19 miesięcy indeks WIG stracił 68 proc., sWIG80 -72 proc., a mWIG40 -78 proc. Choć od lutego 2009 indeksy odrobiły część spadków, to wciąż są sporo pod kreską. Blisko 6-letnia stopa zwrotu indeksu WIG wynosi -34 proc., a sWIG80 i mWIG40 ponad -50 proc.

Jak policzyły Analizy Online, spośród funduszy inwestujących przynajmniej część aktywów na rynkach akcji, jako pierwsze straty odrobiły fundusze stabilnego wzrostu. Zajęło im to 3 lata i 9 miesięcy. Silne spadki z połowy 2011 roku znów oddaliły tego typu rozwiązania od poziomów z połowy 2007 roku. Dodatnią stopą zwrotu mogą się ponownie pochwalić od stycznia tego roku. Średni wynik na dzień 6 maja wyniósł 2,3 proc. Jaki jest powód odrobienia strat? Fundusze stabilnego wzrostu lokują w akcjach maksimum 40 proc. aktywów, łatwiej było im więc poprawić wyniki, mimo większej zmienności na giełdach w ostatnich latach. Ponadto notowaniom tej grupy sprzyjała dobra koniunktura na rynku długu. Indeks IROS zyskał blisko 50 proc. od lipca 2007 r.

Dla porównania średnio fundusze zrównoważone potrzebują jeszcze 22 proc. zysku do odrobienia strat z bessy. Fundusze akcji polskich uniwersalnych, aby ustanowić nowe rekordy, musiałyby wzrosnąć o 40 proc.. Jeszcze dłuższą drogę do pokonania mają fundusze akcji małych i średnich spółek (92 proc.).

 

 

Łącznie 13 rozwiązań sklasyfikowanych przez nas w grupie stabilnego wzrostu, nadrobiło już straty związane z kryzysem finansowym. Najwięcej bo 16 proc. od 6 lipca 2007 r. zyskał KBC Stabilny (KBC FIO). Dobre wyniki w długim terminie zaowocowały wysokim ratingiem Analiz Online – 4 gwiazdki. Fundusz wyróżnia synergia między częścią dłużną oraz akcyjną, która z kolei jest efektem sprawnego procesu inwestycyjnego.

Straty związane z kryzysem nadrobił także jeden fundusz z grupy rozwiązań zrównoważonych – PKO Zrównoważony Plus. Od lipca 2007 roku jego jednostka zyskała na wartości +6%. To zasługa dobrych wyników osiąganych od drugiej połowy 2009 r. do końca 2010 r. W tym czasie fundusz zyskał ponad 20 proc. Straty z sierpnia 2011 r. znów sprowadziły wyniki do poziomów z bessy 2008 r. Jednak dzięki dobremu zachowaniu, w drugiej połowie minionego roku, jednostka PKO Zrównoważony Plus ostatecznie powróciła do poziomu sprzed krachu z lat 2007 – 2008.

Konkurencyjnym funduszom brakuje trochę więcej. Średnio fundusze zrównoważone musiałyby zyskać 22 proc. aby powrócić do wycen z lipca 2007 r. Najbliżej osiągnięcia tego celu są UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) (brakuje 5,5 proc.) i Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) (6,2 proc.).

Dosłownie o krok od osiągnięcia poziomu z 6 lipca 2007 roku jest także fundusz Noble Fund Mieszany, któremu brakuje już tylko 1 proc. Pozostałe fundusze aktywnej alokacji mają dłuższą drogę do pokonania. Średnio ich jednostki musiałyby wzrosnąć o ponad 29 proc., aby wrócić do poziomów z połowy 2007 r.

Dwa dni temu niemiecki DAX osiągnął 8197,7 pkt, dzięki czemu jako pierwszy z głównych europejskich indeksów pokonał historyczne maksimum z lipca 2007 roku. Indeksy z Wall Street dokonały tej sztuki już w kwietniu. Zupełnie inaczej jest nad Wisłą. Indeks szerokiego rynku WIG musiałby wzrosnąć o ponad 50 proc. aby wrócić do poziomów z lipca 2007 r. Mimo to, niektóre z funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej część aktywów na rynkach akcji, zdołały wypracować w tym czasie dodatni wynik.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży