OFE dalej kupują akcje

Kolejny miesiąc zakupów akcji oraz sprzedaży obligacji skarbowych przez zarządzających funduszami emerytalnymi

Publikacja: 14.05.2013 01:23

OFE dalej kupują akcje

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński

Fundusze emerytalne wykorzystują utrzymujące się od początku roku  spadki kursów na warszawskim parkiecie do dokonywania nowych zakupów akcji. W kwietniu mogły przeznaczyć na ten cel nawet 1,3 mld zł, a według Domu Maklerskiego PKO BP nieco ponad 1 mld zł. To nieprzerwany trend comiesięcznych zakupów od października 2011 r.

- Patrząc historycznie fundusze emerytalne zawsze były chętne do kupowania akcji w sytuacji gdy rynek spadał, a zatem i ceny były niższe – tłumaczy Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes i szefowa inwestycji w ING PTE.

Duże zakupy akcji...

W ciągu czterech miesięcy tego roku OFE przeznaczyły na zakup akcji więcej niż w całym ubiegłym roku. Jak wynika z naszych wyliczeń, jest to między 10,9 mld zł a 11,5 mld zł. W 2012 r. wydały na ten cel 10,3 mld zł. Zdaniem przedstawicieli branży zakupy OFE potencjalnie mogłyby być jeszcze większe.

- Niepewność co do skali wycofania środków z OFE w związku z propozycją resortu finansów może  powodować, że inwestycje w akcje są mniejsze niż mogłyby być w obecnym otoczeniu gospodarczym i przy aktualnych wycenach – mówi nam jeden z zarządzających.

Minister finansów, Jacek Rostowski mówił w niedawnej rozmowie z „Rz", że pomysł stopniowego przenoszenia oszczędności Polaków z OFE do ZUS na 10 lat przed ukończeniem przez nich wieku emerytalnego będzie przeprowadzane w formie umarzania obligacji skarbowych. - Operacja ta podwyższy poziom zaangażowania OFE w akcjach. Dlatego też w dłuższym okresie konieczna może okazać się ich sprzedaż, w celu dostosowania poziomu ryzyka funduszy mierzonego zmiennością stopy zwrotu – mówi nam nasz rozmówca.

Pewne jest zaś, że niepewność co do przyszłości OFE uwzględniają w podejściu do swoich inwestycji na GPW już inwestorzy zagraniczni.

Mimo sporych zakupów akcji dokonanych przez fundusze w kwietniu, ich udział w aktywach nieco zmniejszył się w porównaniu z marcem. Wyniósł przeciętnie 37,4 proc., wobec 38,3 proc. ( tegoroczny limit inwestycji OFE w akcje to 47,5 proc.). Przyczyniły się do tego spadki na giełdzie. Spadła też wartość akcji w posiadaniu OFE. Na koniec kwietnia było to 101,7 mld zł, wobec 103,2 mld zł.

...kosztem obligacji skarbowych

W minionym miesiącu OFE miały zysk głównie za sprawą rosnących cen obligacji skarbowych, co jednak nie zmienia faktu, że udział  tych papierów maleje z miesiąca na miesiąc i na koniec kwietnia stanowił średnio 44,9 proc. aktywów funduszy. Fundusze emerytalne trzeci miesiąc z rzędu pozbywały się tych instrumentów z portfela. Jak wynika z naszych wyliczeń w kwietniu sprzedały te papiery za 1,9 mld zł. Gdyby nie rekordowe zakupy papierów skarbowych w styczniu (za 8,2 mld zł) saldo tegoroczne byłoby już ujemne. Wartość portfela obligacji nieznacznie spadła (o mniej niż 1 proc.) do około 122 mld zł.

Ewa Radkowska-Świętoń przyznaje, że fundusze kosztem obligacji dokonują zakupów akcji.

Składek na bieżąco przekazywanych do OFE nie wystarcza. Dla porównania ZUS od początku tego roku do końca kwietnia przelał do OFE 3,3 mld zł bieżących składek klientów.

- To racjonalne działanie w sytuacji gdy jeden rynek szybko rośnie – obligacji skarbowych - branża realizuje zyski  i kupuje na rynku słabszym – akcji. Zyski z obligacji przerzucane są na rynek akcji, zwłaszcza, że spada poziom stóp procentowych – mówi Radkowska-Świętoń. - Trzeba mieć też na uwadze, że nasza branża ma znaczący udział zarówno w rynku akcji, jak i obligacji i jakiekolwiek zmiany nie następują w naszych portfelach z dnia na dzień. Musimy rozkładać je w czasie – przyznaje.

Zwłaszcza, że polski rynek akcji jest poniżej średniej, a i generalnie rynki wschodzące zachowują się gorzej  i istnieje przekonanie, że to się zmieni.

Ciekawym przypadkiem jest OFE PZU Złota Jesień. W jego przypadku portfel obligacji drugi miesiąc z rzędu jest mniejszy niż akcji. Jego wartość to 13,5 mld zł (37 proc. aktywów), wobec 13,9 mld zł portfela akcji (38,2 proc.). Zdaniem Ewy Radkowskiej-Świętoń należy spodziewać się podobnej sytuacji w przypadku innych funduszy.

Po kilkumiesięcznym spadku wartości depozytów bankowych w portfelach OFE, w kwietniu znów wzrosły, do 15,7 mld zł, wobec 14,4 mld zł przed miesiącem.

Na koniec kwietnia wartość aktywów, którymi zarządzają OFE wyniosła 271,8 mld zł.

Fundusze emerytalne wykorzystują utrzymujące się od początku roku  spadki kursów na warszawskim parkiecie do dokonywania nowych zakupów akcji. W kwietniu mogły przeznaczyć na ten cel nawet 1,3 mld zł, a według Domu Maklerskiego PKO BP nieco ponad 1 mld zł. To nieprzerwany trend comiesięcznych zakupów od października 2011 r.

- Patrząc historycznie fundusze emerytalne zawsze były chętne do kupowania akcji w sytuacji gdy rynek spadał, a zatem i ceny były niższe – tłumaczy Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes i szefowa inwestycji w ING PTE.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami