Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu RAZEM spotkał się w czwartek z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki, który wyraził pełne poparcie dla  zmian w indywidualnym koncie zabezpieczania emerytalnego (IKZE) proponowanych przez ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, tożsamych z postulatami Komitetu RAZEM.

Na pytanie dotyczące zmiany mechanizmu ulgi z procentowego (4 proc. wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne) na kwotowy (4000 zł rocznie dla wszystkich) oraz zwolnienia z podatku wypłat lub opodatkowania ich niskim podatkiem ryczałtowym (5-10 proc.) Premier Piechociński powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że rozwiązania proponowane przez ministra Kosiniaka-Kamysza wejdą w życie".

Podczas posiedzenia sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej, ustalono, że prace nad projektem RAZEM będą kontynuowane po przedstawieniu przez rząd przeglądu systemu emerytalnego, którego można się spodziewać nawet jeszcze w maju.

Adam Sankowski oświadczył, że w przypadku przyjęcia autopoprawek rządowych w IKZE postulowanych przez ministra pracy zostaną tym samym spełnione postulaty Komitetu RAZEM. Jak podkreśla Komitet, dzięki temu będzie stworzony prawidłowy mechanizm prawdziwej ulgi podatkowej (dziś IKZE to tylko kredyt podatkowy dodatkowo obarczony ryzykiem zapłaty w przyszłości podatku znacznie przewyższającego dzisiejszą „ulgę"), który może zachęcić nawet 6-7 mln Polaków do dobrowolnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę.