Ugrupowanie złożyło dziś do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Adam Rybakowicz zaznaczył podczas konferencji prasowej, że nie jest to likwidacja systemu ubezpieczeń rolniczych, lecz instytucji. W jego ocenie oszczędności z połączenia tych instytucji wyniosą około 500 mln zł rocznie.

Tymczasem ludowcy nie chcą słyszeć o takim rozwiązaniu. Jan Bury w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiowa mówi, że jest to pomysł z kosmosu. Przewodniczący klubu PSL jest zdania, że „efektywność struktury jaką jest KRUS jest wyższa niż ZUS".

W opinii Burego, KRUS jest bardziej nowoczesnym systemem opartym zresztą o francuski system ubezpieczenia rolniczego.

Projekt ustawy znoszący KRUS jest drugim z projektów Ruchu Palikota reformującym rolnictwo. Wczoraj klub złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy likwidującej Agencję Nieruchomości Rolnych. W piątek (10.05) zaprezentuje projekt połączenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Agencją Rynku Rolnego.