Zyski z obligacji, straty z akcji

Blisko 2/3 funduszy inwestycyjnych wypracowało w kwietniu zysk. Największą niespodzianką był spadek rentowności polskich papierów skarbowych do rekordowo niskich poziomów, a co za tym idzie świetne wyniki funduszy dłużnych. Niestety czwarty miesiąc z rzędu trwa słaba koniunktura na warszawskiej giełdzie. Fundusze akcji polskich uniwersalne tracą już od początku roku ponad -4 proc. - podały Analizy Online

Publikacja: 08.05.2013 01:27

Kwiecień przyniósł silną przecenę na rynku surowców, która zatrzęsła również rynkami akcji. Jednak nie na długo. Rynki rozwinięte szybko nadrobiły straty i kontynuowały trwającą już od kilku miesięcy hossę. Złą passę kontynuował natomiast rodzimy parkiet, który czwarty miesiąc z rzędu zakończył ze stratami. Fala hossy przetoczyła się natomiast przez krajowy rynek długu. Wydawało się, że szczyt rentowności (czyli minimalne poziomy) osiągnęliśmy pod koniec 2012 roku, tymczasem w kwietniu nastąpił ich dalszy spadek, a co za tym idzie wzrost cen. W sumie spośród ponad 650 funduszy, blisko 2/3 wypracowało w kwietniu dodatni wynik - podały Analizy Online.

 

 

Czołówkę kwietniowego zestawienia średnich stóp zwrotu zajęły fundusze dłużne. Fundusze polskich papierów skarbowych zyskały średnio 2,1 proc., a o uniwersalnej strategii 2 proc.

Przyzwoite wyniki wypracowały w kwietniu również fundusze dłużne zagraniczne, ale głównie te, które są wyceniane w walutach obcych, bądź z zabezpieczonym ryzykiem walutowym. Umocnienie złotówki wpłynęło bowiem negatywnie na wyniki jednostek wycenianych w naszej walucie. Podczas gdy fundusze dłużne europejskie wyceniane w euro oraz fundusze dłużne USA wyceniane w dolarach zarobiły średnio odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,3 proc.; przeciętne wyniki w polskiej walucie wyniosły już odpowiednio 0,4 proc. oraz -2,0 proc.

 

Kwiecień przyniósł kontynuację hossy na rynkach rozwiniętych, przerwaną na chwilę przez załamanie cen na rynku surowców. Ceny srebra i złota spadły o odpowiednio -14,1 proc. i -7,6 proc., m.in. na skutek słabszych danych o chińskiej gospodarce. Silnie uzależniony od surowców rynek rosyjski również nie oparł się spadkom - główny indeks RTS stracił w kwietniu -3,6 proc.

Załamanie cen na rynku surowców nie zdołało jednak zatrzymać trwającej od kilku miesięcy hossy na rynkach rozwiniętych. Indeks giełdy tokijskiej NIKKEI 225 zyskał aż 11,8 proc., na co wpływ miała m.in. decyzja Banku Japonii, który zadeklarował skup obligacji i innych ryzykownych aktywów o wartości odpowiadającej ok. 1,4 proc. japońskiego PKB. Z kolei główny indeks amerykańskiej giełdy S&P 500 zyskał 1,8 proc., a niemiecki DAX 1,5 proc.

W sumie na nieco ponad 100 funduszy akcji zagranicznych, zysk wypracował co drugi.

Czołówkę zestawienia zdominowały fundusze akcji japońskich oraz azjatyckich. Najwyższy średni wynik wypracowały jednak fundusze akcji amerykańskich (wyceniane w USD) 1,9 proc., natomiast fundusze akcji europejskich (wyceniane w euro) zarobiły średnio 0,9 proc. Słabsze wyniki wypracowały natomiast jednostki tych funduszy wyceniane w PLN (na skutek umocnienia naszej waluty wobec głównych walut bazowych). Dolną część zestawienia stóp zwrotu wypełniły natomiast fundusze akcji zagranicznych sektora surowców oraz fundusze akcji rosyjskich.

Kwiecień był czwartym z rzędu miesiącem spadków na krajowym rynku akcji, któremu nie służy dyskusja na temat przyszłości OFE. Indeks WIG stracił na wartości  -2,2 proc., a licząc od końca 2012 r. jest blisko -7 proc. pod kreską. WIG20 traci już blisko -11 proc. Tym razem to jednak spółki małe i średnie odnotowały większe przeceny. Indeks sWIG80 spadł o -3,9 proc., a mWIG40 o -2,8 proc. W efekcie to właśnie fundusze z grupy akcji małych i średnich spółek zajęły ostatnie miejsce w zestawieniu kwietniowych średnich stóp zwrotu, ze stratą wynoszącą -2,6 proc.

 

Średni wynik funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniósł natomiast -2,3 proc. Żaden fundusz z tych dwóch grup nie zdołał obronić się przed stratami, przy czym w 10 nie przekroczyły one -1 proc. Wśród nich znalazły się m.in. Eques Akcji (Eques SFIO), Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO), Jednocześnie w trzech funduszach strata przekroczyła -5 proc.: Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO), KBC Akcji Małych Spółek SFIO oraz Idea Akcji (Idea FIO).

Słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji odbiła się także na wynikach polskich funduszy mieszanych. Fundusze aktywnej alokacji straciły średnio -1,8 proc., a zrównoważone -0,6 proc. Zyskały natomiast fundusze stabilnego wzrostu (0,4 proc.), którym pomogła hossa na rynku długu.

 

 

W kwietniu najwięcej zyskali klienci posiadający w portfelu jednostki uczestnictwa Superfund C notowanego w dolarach (20,9 proc.) i euro (18,6 proc.). Najbardziej zaś straciły fundusze surowcowe. To efekt omawianego wcześniej załamania na rynku surowców. Quercus Gold lev (Parasolowy SFIO) stracił -16,5 proc., PKO Złota (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) -15,9 proc., a Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) -12,4 proc.

Kwiecień przyniósł silną przecenę na rynku surowców, która zatrzęsła również rynkami akcji. Jednak nie na długo. Rynki rozwinięte szybko nadrobiły straty i kontynuowały trwającą już od kilku miesięcy hossę. Złą passę kontynuował natomiast rodzimy parkiet, który czwarty miesiąc z rzędu zakończył ze stratami. Fala hossy przetoczyła się natomiast przez krajowy rynek długu. Wydawało się, że szczyt rentowności (czyli minimalne poziomy) osiągnęliśmy pod koniec 2012 roku, tymczasem w kwietniu nastąpił ich dalszy spadek, a co za tym idzie wzrost cen. W sumie spośród ponad 650 funduszy, blisko 2/3 wypracowało w kwietniu dodatni wynik - podały Analizy Online.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?