Ostatnie dni na rozliczenie ulgi na IKZE

Uwzględniając w PIT ubiegłoroczne wpłaty na konto emerytalne, można zyskać nawet prawie 1,3 tys. zł

Publikacja: 23.04.2013 01:43

Ostatnie dni na rozliczenie ulgi na IKZE

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Już niewiele dni zostało na rozliczenie PIT za ubiegły rok. W tym roku po raz pierwszy można odliczyć wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwota odliczenia podatkowego zależy od wysokości wpłaty dokonanej w ubiegłym roku. Na przykład przy wpłacie 1500 zł można liczyć na ulgę w wysokości 270 zł, przy wpłacie 3000 zł ulga wyniesie 540 zł.

Jeśli ktoś dokonał maksymalnej możliwej wpłaty na konto – 4030,8 zł, może odliczyć ok. 766 zł (jeśli prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się według 19-proc. stawki liniowej); ok. 726 zł ( dla osób płacących podatek PIT wg skali 18 proc.) lub ok. 1290 zł (przy stawce podatku wynoszącej 32 proc.).

Ważne dowody wpłat

Odliczeniu od dochodu w zeznaniu za 2012 r. podlegają wpłaty na IKZE zrobione w 2012 r. Ich wysokość nie może przekroczyć 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne danego podatnika w 2011 r. Dodatkowo wszystkich obowiązuje maksymalna kwota odliczenia z tytułu wpłat na IKZE w 2012 r. Niezależnie od dochodów nie można odliczyć więcej niż 4030,80 zł (minimalne odliczenie to 665,28 zł).

Wpłaty na IKZE mogą rozliczyć w PIT osoby płacące podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.); osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną liniową 19-proc. stawką PIT; przedsiębiorcy rozliczający działalność ryczałtem ewidencjonowanym. Podstawą do odliczeń są dowody wpłat, a zatem warto je zachować. Powinny one zawierać dane osoby opłacającej składkę, dane instytucji finansowej, wysokość kwoty oraz tytuł wpłaty.

Podstawą do odliczenia mogą być jedynie kwoty faktycznie wpłacone. Termin zasilenia IKZE, a tym samym uzyskania prawa do ulgi w 2013 r., minął 31 grudnia 2012 r. Wpłaty dokonywane w 2013 r. będzie można rozliczyć w zeznaniu podatkowym w 2014 r.

Odliczenia można dokonać, składając zeznanie roczne (np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L) wraz z dodatkowym PIT/O. We wcześniejszych formularzach PIT/O, w części B dotyczącej odliczeń od dochodu (przychodu) innych niż mieszkaniowe, w pozycji 23/24 należy wprowadzić kwotę wpłaty. W deklaracjach za rok 2012 rubryka ta nosi nazwę „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)"; rubryka B7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie rozliczające się według stawki liniowej nie składają załącznika PIT/O. W ich przypadku wpłaty na IKZE ujmowane są w formularzu PIT-36L (rubryka E/36).

Wartość przysługującej ulgi (po uprzednim sprawdzeniu zgodności wpłaty z indywidualnym i ustawowym limitem) należy wykazać w zeznaniu rocznym (PIT) w rubryce dotyczącej odliczeń od dochodu:

W formularzu PIT-37 w części D, pole nr 97 (bądź nr 98, gdy podatnik dokonuje rozliczenia wspólnie z małżonkiem); BdTXT - W - 8.15 J: 2. W formularzu PIT-36 w części F, pole nr 143 (bądź nr 144, gdy podatnik dokonuje rozliczenia wspólnie z małżonkiem);

W formularzu PIT-36L w części E, w polu nr 36.

Według ekspertów dobrym rozwiązaniem jest pobranie darmowego programu do rozliczenia podatku za 2012 r. Po wypełnieniu w nim rubryk (przewidziane jest też miejsce na wpłatę na IKZE) program rozlicza wszystko automatycznie.

Jeśli w 2012 r. podatnik dokonał transferu pieniędzy z IKE na IKZE i jego kwota przewyższyła limit obowiązujący w 2012 r., to nadwyżka podlega odliczeniu w latach następnych.

Możliwe zmiany

Nie jest wykluczone, że w IKZE zostaną wprowadzone zmiany. Zdaniem ekspertów odliczenie od podstawy opodatkowania nie stanowi bowiem wystarczającej zachęty. Zwłaszcza że to jedynie odroczenie podatku dochodowego. Trzeba go zapłacić w momencie wypłaty zgromadzonych oszczędności emerytalnych.

Zmian w IKZE chce też resort pracy, bo jak podkreśla dotychczasowa liczba oszczędzających i wartość zgromadzonych przez nich dodatkowych oszczędności w ramach III filaru, nie jest wystarczająca. Zwłaszcza w kontekście obniżenia wysokości świadczeń pochodzących z publicznego systemu. Według ekspertów świadczenia ze zreformowanego w 1999 r. systemu będą docelowo niższe o blisko połowę i wyniosą 30–40 proc. ostatnich zarobków. Według danych ZUS przeciętna wysokość emerytury przyznanej i wypłaconej w 2012 r. według starych zasad wyniosła 2759,89 zł, a przyznanej i wypłaconej według nowych zasad – 1728,58 zł.

Zmiany w IKZE, które proponuje Ministerstwo Pracy, mają albo zwolnić oszczędzających z płacenia podatku dochodowego w momencie wypłaty zgromadzonych pieniędzy (po osiągnięciu 67 lat), albo przynajmniej wprowadzić ryczałtowy podatek rzędu np. 5 lub 10 proc. Propozycje zakładają także objęcie możliwością oszczędzania na IKZE wszystkich Polaków. Obecnie mogą to robić tylko te osoby, które uzyskały dochody z pracy w roku poprzednim.

Dwa ostatnie pomysły to wprowadzenie kwotowego limitu wpłat na to konto np. w wysokości 4 tys. zł (dziś to 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) oraz rozszerzenie oferty o IKZE – Obligacje. Za pośrednictwem tego konta klienci mogliby nabywać wszystkie oferowane przez resort finansów skarbowe obligacje detaliczne (tak jak jest to w IKE-Obligacje).

PIT

Już niewiele dni zostało na rozliczenie PIT za ubiegły rok. W tym roku po raz pierwszy można odliczyć wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Kwota odliczenia podatkowego zależy od wysokości wpłaty dokonanej w ubiegłym roku. Na przykład przy wpłacie 1500 zł można liczyć na ulgę w wysokości 270 zł, przy wpłacie 3000 zł ulga wyniesie 540 zł.

Jeśli ktoś dokonał maksymalnej możliwej wpłaty na konto – 4030,8 zł, może odliczyć ok. 766 zł (jeśli prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się według 19-proc. stawki liniowej); ok. 726 zł ( dla osób płacących podatek PIT wg skali 18 proc.) lub ok. 1290 zł (przy stawce podatku wynoszącej 32 proc.).

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?