Dobry miesiąc dla funduszy papierów dłużnych

Trwająca od początku roku korekta na rynku akcji i poprawa koniunktury na rynku długu w marcu znalazły odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych. Na blisko 700 rozwiązań, tylko co drugi fundusz zakończył miesiąc z dodatnią stopą zwrotu

Publikacja: 05.04.2013 13:00

W minionym miesiącu najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze inwestujące na rynku amerykańskim wyceniane w złotych - podały Analiz Online. Fundusze akcji amerykańskich zyskały średnio 4,9 proc., a dłużne amerykańskie uniwersalne 3,6 proc. To m.in. efekt umocnienia się dolara względem polskiej waluty o blisko 3 proc. Wyniki funduszy w lokalnej walucie okazały się słabsze i średnio wyniosły odpowiednio 1,6 proc. i 0,1 proc.

 

 

Na końcu zestawienia marcowych stóp zwrotu znalazły się fundusze akcji polskich uniwersalne. Średnio straciły one 2,1 proc. Na ponad 50 rozwiązań tylko 5 zakończyło miesiąc dodatnią stopą zwrotu. To efekt trwającej od początku roku korekty na warszawskim parkiecie. Najlepiej poradził sobie Caspar Akcji z wynikiem 4,8 proc.

Prawie połowa funduszy akcji polskich małych i średnich spółek zakończyła marzec z dodatnim wynikiem. Najwyższą stopę zwrotu wypracował Noble Fund Małych i Średnich Spółek, 5,6 proc. Słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji odbiła się na wynikach polskich funduszy mieszanych. Fundusze aktywnej alokacji traciły średnio 1,5 proc., zrównoważone -1,3 proc., a fundusze stabilnego wzrostu -0,4 proc.

W marcu po raz pierwszy w tym roku zyskały fundusze inwestujące na krajowym rynku długu skarbowego. Średni wynik funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych wyniósł 0,6 proc., a funduszy dłużnych o uniwersalnej strategii 0,1 proc. W grupie rozwiązań papierów skarbowych najlepsze wyniki osiągnęły Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (1,1 proc.) oraz Legg Mason Obligacji (1,0 proc.). W przypadku funduszy dłużnych uniwersalnych jedynie 4 fundusze traciły. Najsilniejszej przecenie uległ Idea Obligacji, który stracił 7,9 proc. Najzyskowniejsze w marcu były Open Finance Obligacji, Novo Papierów Dłużnych, Aviva Investors Dłużny oraz BNP Paribas Papierów Dłużnych, które zyskały po 0,8 proc.

 

 

Stratę poniosła grupa funduszy dłużnych papierów korporacyjnych (średni wynik wyniósł -0,7 proc.). To jednak "zasługa" jednego funduszu - Idea Premium, którego jednostka straciła na wartości aż 12,3 proc., tuż przed wypłatą drugiej raty umorzeń po odwieszeniu funduszu we wrześniu 2012 r. Niewielkie straty rzędu -0,1 - -0,2 proc. poniosły jeszcze 3 fundusze, a pozostałe 13 wypracowały zysk sięgający w najlepszych przypadkach 0,6 proc.

Biorąc pod uwagę jedynie fundusze detaliczne, miniony miesiąc okazał się najlepszy dla posiadaczy jednostek funduszu Quercus oil lev, który zyskał 11,7 proc. Wynikiem 9,5 proc. zakończył miesiąc Superfund C, fundusz typu managed future o strategii agresywnej. Dobry miesiąc na tureckiej giełdzie sprzyjał także funduszom inwestującym w tym regionie. Powyżej 9 proc. zyskały fundusze Quercus Turcja oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich. Na drugim końcu zestawienia znalazły się Opera FIZ oraz Idea Premium SFIO. Fundusze w miesiąc straciły odpowiednio 12,4 proc. oraz 12,3 proc.

W minionym miesiącu najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze inwestujące na rynku amerykańskim wyceniane w złotych - podały Analiz Online. Fundusze akcji amerykańskich zyskały średnio 4,9 proc., a dłużne amerykańskie uniwersalne 3,6 proc. To m.in. efekt umocnienia się dolara względem polskiej waluty o blisko 3 proc. Wyniki funduszy w lokalnej walucie okazały się słabsze i średnio wyniosły odpowiednio 1,6 proc. i 0,1 proc.

Na końcu zestawienia marcowych stóp zwrotu znalazły się fundusze akcji polskich uniwersalne. Średnio straciły one 2,1 proc. Na ponad 50 rozwiązań tylko 5 zakończyło miesiąc dodatnią stopą zwrotu. To efekt trwającej od początku roku korekty na warszawskim parkiecie. Najlepiej poradził sobie Caspar Akcji z wynikiem 4,8 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami